Innofunding Nieuws

Zoeken

Titel Publicatie Link Bron
WBSO-parameters terug naar niveau van voor 2021 22/09/2021 Lees meer >>
Vereenvoudiging en verduidelijking systematiek WBSO 22/09/2021 Lees meer >>
Nieuwe regeling voor onderhoud en restauratie Groningse rijksmonumenten 22/09/2021 Lees meer >>
Zuid-Holland: steun voor opvangen recreatiedrukte door corona 22/09/2021 Lees meer >>
Opnieuw specifieke uitkering voor huisvesting aandachtsgroepen 22/09/2021 Lees meer >>
Loting aanvragen 'NL leert door met inzet van scholing' uitgesteld 22/09/2021 Lees meer >>
Hoge elektriciteitsprijzen, grote kans op lagere SDE-subsidie 21/09/2021 Lees meer >>
SVDJ: nieuwe aanvraagronde voor onderzoeksjournalistiek 21/09/2021 Lees meer >>
Nieuwe regeling voor kansengelijkheid in het onderwijs 21/09/2021 Lees meer >>
Wederom subsidie voor de opleiding van groene boa's 21/09/2021 Lees meer >>
Kleine wijzigingen aangebracht in de TVL-regeling 21/09/2021 Lees meer >>
Koolmees: minder vraag naar NOW- en Tozo-steun 21/09/2021 Lees meer >>
Derde ronde Woningbouwimpuls flink overtekend 21/09/2021 Lees meer >>
Belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2021 21/09/2021 Lees meer >>
ZonMw-oproep voor actieprogramma Grip op Onbegrip 20/09/2021 Lees meer >>
Honderden miljoenen voor waterstof en elektrisch transport 20/09/2021 Lees meer >>
€ 300 miljoen voor inhaalslag Nederlandse tech-industrie 20/09/2021 Lees meer >>
Limburg steunt acties voor veiligheid fietsende 60-plussers 20/09/2021 Lees meer >>
Derde oproep voor de European City Facility op komst 17/09/2021 Lees meer >>
VIO/SIB: op één na alle deelbudgetten inmiddels uitgeput 17/09/2021 Lees meer >>
SCI-oproep Fresh Perspectives #6 open voor aanvragen 17/09/2021 Lees meer >>
Resultaten vierde ronde CrossRoads2 Sustainable Energy 16/09/2021 Lees meer >>
Nieuwe subsidie voor agrariërs in Gronings aardbevingsgebied 16/09/2021 Lees meer >>
Limburg erkent achterstand bij subsidies Euregio Maas-Rijn 16/09/2021 Lees meer >>
ZonMw-oproep voor aanpak racisme in voetbalstadions 16/09/2021 Lees meer >>
ZonMw opent de oproep 'Inclusief Werkgeverschap MKB' 16/09/2021 Lees meer >>
Regeling voor ondersteuning wijkverpleging gewijzigd open 16/09/2021 Lees meer >>
Flevoland publiceert regeling voor stimulering klassieke muziek 16/09/2021 Lees meer >>
Fryslân geeft impuls aan programmering culturele activiteiten 16/09/2021 Lees meer >>
Nieuwe Friese regeling voor ontwikkeling innovatieve projecten 16/09/2021 Lees meer >>
CEF Transport-call 2021 open: € 7 miljard te verdelen 16/09/2021 Lees meer >>
Promotiebeurs voor leraren opnieuw open voor aanvragen 16/09/2021 Lees meer >>
Nieuwe regelingen voor arbeidsmarkt Noord-Nederland 16/09/2021 Lees meer >>
Boekhandel krijgt subsidie om aanbod te verbeteren 16/09/2021 Lees meer >>
Informatiebijeenkomsten Overijssel over nieuwe EU-fondsen 14/09/2021 Lees meer >>
'Chaos en mismanagement rond subsidies Euregio Maas-Rijn' 14/09/2021 Lees meer >>
Zuid-Holland opent regeling voor regionale innovatienetwerken 14/09/2021 Lees meer >>
Subsidie campussen Zuid-Holland weer open voor aanvragen 14/09/2021 Lees meer >>
MIT Zuid: plafond R&D-samenwerking circa 2,3 keer overvraagd 13/09/2021 Lees meer >>
Stuiveling Open Data Award (SODA) neemt een pauzejaar 11/09/2021 Lees meer >>
Subsidieregeling Groningse dorps- en buurthuizen uitgebreid 11/09/2021 Lees meer >>
Limburg sluit regeling voor specifieke soorten monumenten 10/09/2021 Lees meer >>
Subsidie emissieloze bedrijfsauto’s: € 9,3 miljoen aangevraagd 10/09/2021 Lees meer >>
Zuid-Holland verhoogt budget voor MIT R&D-samenwerking 10/09/2021 Lees meer >>
Nieuwe budgetoverzichten TSE-onderdelen DEI+ en HER+ 10/09/2021 Lees meer >>
Gelderland wijzigt subsidieplafonds voor aantal regelingen 10/09/2021 Lees meer >>
Flinke verruimingen binnen regeling tweede lerarenopleiding 10/09/2021 Lees meer >>
Nieuwe Friese subsidie voor programmeren culturele activiteiten 08/09/2021 Lees meer >>
€ 111,2 miljoen subsidie voor instandhouding rijksmonumenten 08/09/2021 Lees meer >>
Overijssel: duidelijkheid voor aanvragers 'jongeren in het mkb' 08/09/2021 Lees meer >>
Zuid-Holland sluit knelpuntenpot sociale huur en middenhuur 08/09/2021 Lees meer >>
Oproep voor NWA-programma 'Zero-emissie binnenvaart' 08/09/2021 Lees meer >>
NWO-oproep voor emissieloze en circulaire scheepvaart 08/09/2021 Lees meer >>
Wijziging en openstelling van de regeling 'Frysk foar no en letter' 08/09/2021 Lees meer >>
ZonMw-oproepen voor lokale initiatieven voor verwarde mensen 08/09/2021 Lees meer >>
Koning verliest subsidie als hij Kroondomein blijft afsluiten 08/09/2021 Lees meer >>
Oplossing voor problemen bij controle van NOW-subsidie 08/09/2021 Lees meer >>
Openstelling Friese regeling voor maatschappelijke initiatieven 07/09/2021 Lees meer >>
Connecting Europe Facility opent 'energie-oproep' 07/09/2021 Lees meer >>
Openstelling van Friese regeling voor maatschappelijke initiatieven 07/09/2021 Lees meer >>
Gelders subsidiebudget voor duurzame vrachtauto’s uitgeput 03/09/2021 Lees meer >>
Drenthe sluit regeling voor stageplaatsen en leerwerkplekken 03/09/2021 Lees meer >>
Eerste call voor nieuw Eurostars-programma geopend 03/09/2021 Lees meer >>
Nieuwe openstelling voor betere ventilatie van schoolgebouwen 03/09/2021 Lees meer >>
Stikstofparagraaf POP3 Overijssel weer open voor aanvragen 03/09/2021 Lees meer >>
Steun voor distributie zelftesten door mbo- en hbo-instellingen 02/09/2021 Lees meer >>
Nieuwe subsidieregeling voor capaciteitentesten vo-scholen 02/09/2021 Lees meer >>
BOSA-regeling: € 52,8 miljoen verleend, plus € 5,6 miljoen geclaimd 02/09/2021 Lees meer >>
Overijssel wijzigt subsidieregeling voor verbetering arbeidsmarkt 02/09/2021 Lees meer >>
Regeling Family Next Overijssel ruim twee jaar langer open 02/09/2021 Lees meer >>
Zuid-Holland maakt plafonds Subsidieregeling mobiliteit bekend 02/09/2021 Lees meer >>
Tweede openstelling voor versterking Fries in het onderwijs 01/09/2021 Lees meer >>
RVV Verduurzaming: budget krap, regeling op 1 oktober dicht 01/09/2021 Lees meer >>
Meer bekend over nieuwe beëindigingsregeling veehouderijen 01/09/2021 Lees meer >>
Ruim € 22 miljoen subsidie voor goed onderwijs in krimpregio’s 01/09/2021 Lees meer >>
Generieke coronasteun stopt 1 oktober, specifieke steun blijft 31/08/2021 Lees meer >>
Openstelling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg verschoven 31/08/2021 Lees meer >>
Kabinet trekt tot € 7 miljard uit voor extra klimaatmaatregelen 31/08/2021 Lees meer >>
Zeeland wijzigt POP3-openstelling 'Samenwerking voor innovaties' 31/08/2021 Lees meer >>
Langer indienen voor ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw 31/08/2021 Lees meer >>
Evaluatie IenW-subsidies voor Interreg B- en C-programma’s 31/08/2021 Lees meer >>
Eén week extra voor meedingen naar RAAK Stimuleringsprijs 31/08/2021 Lees meer >>
Gelderland sluit Regeling regionale sporttalentenprogramma’s 31/08/2021 Lees meer >>
Vroegefasefinanciering: budget voor leningen overvraagd 30/08/2021 Lees meer >>
Noord-Holland opent regeling voor versterken bestuurskracht 30/08/2021 Lees meer >>
Subsidiebudget voor gebruikte elektrische auto’s overtekend 30/08/2021 Lees meer >>
€ 5 miljoen voor 'energieoproep' Interreg Euregio Maas-Rijn 30/08/2021 Lees meer >>
Vroegefasefinanciering: budget voor leningen al overvraagd 30/08/2021 Lees meer >>
Nieuwe regeling Interreg V-A Euregio Maas-Rijn op komst 27/08/2021 Lees meer >>
Ruim 250 aanvragen ingediend voor de 'Bruine vloot-regeling' 27/08/2021 Lees meer >>
Subsidieregeling Family Next Overijssel waarschijnlijk verlengd 27/08/2021 Lees meer >>
Update SZW-initiatieven voor innovatie werkvoorzieningen 27/08/2021 Lees meer >>
NRO-oproep 'Dudoc-Bèta 2021' geopend voor aanvragen 26/08/2021 Lees meer >>
SBIR-oproep 'Technologieontwikkeling ruimte-infrastructuur' 26/08/2021 Lees meer >>
POP3 Gelderland zoekt niet-productieve investeringen water 26/08/2021 Lees meer >>
Meer budget voor Drentse regeling karakteristiek bezit 26/08/2021 Lees meer >>
ZonMw-oproep voor Preventieprogramma 2019-2022 26/08/2021 Lees meer >>
Nieuwe openstelling regeling Versterking cyberweerbaarheid 25/08/2021 Lees meer >>
Friese excursieregeling ook voor wetenschappelijk onderwijs 25/08/2021 Lees meer >>
Regiofonds voor leefbaarheid Zuidoost-Friesland bijna open 25/08/2021 Lees meer >>