Innofunding Nieuws

Zoeken

Titel Publicatie Link Bron
Nieuwe aanvraagronde voor het vrijroosteren van leraren op komst 16/01/2021 Lees meer >>
MIT-wijziging aangekondigd, regeling vanaf 13 april weer open 16/01/2021 Lees meer >>
Eerste ronde SDE++: 4112 aanvragen, bijna € 6,4 miljard geclaimd 15/01/2021 Lees meer >>
Veel aanvragen voor Subsidieregeling schoolkracht, loting nodig 15/01/2021 Lees meer >>
Zuid-Holland wijzigt regeling voor lokale initiatieven energietransitie 15/01/2021 Lees meer >>
Beoordeling investeringsvoorstellen Nationaal Groeifonds van start 15/01/2021 Lees meer >>
Zeventig aangiftes van vermoedelijke fraude met TVL-regeling 15/01/2021 Lees meer >>
NWO-oproep in het kader van ECCM KICkstart DE-NL 14/01/2021 Lees meer >>
CrossRoads2 Sustainable Energy weer open, € 1,3 miljoen te verdelen 14/01/2021 Lees meer >>
Eerste openstelling REACT-EU in Oost-Nederland gepland op 1 april 14/01/2021 Lees meer >>
Derde periode NOW: ruim 77.000 aanvragen toegekend 14/01/2021 Lees meer >>
Waddenfonds verlengt openstellingen én stelt extra budget beschikbaar 14/01/2021 Lees meer >>
Subsidie voor Groningse wijken en dorpen die van het aardgas gaan 13/01/2021 Lees meer >>
Heropening van de RVV Verduurzaming met drie maanden uitgesteld 13/01/2021 Lees meer >>
Overijssel wil 'coronasubsidies' voor digitalisering en verbinding verlengen 13/01/2021 Lees meer >>
NWO-oproep 'Open source encryptie onderzoek (NCSRA III)' 13/01/2021 Lees meer >>
Subsidie voor gezonde leefomgeving complexe industrie Noord-Holland 13/01/2021 Lees meer >>
Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs gepubliceerd 13/01/2021 Lees meer >>
Langer indienen, meer budget voor binnenstedelijke ontwikkeling Utrecht 13/01/2021 Lees meer >>
Brabant steunt voorbereidingsfase voor realisatie flexwoningen 13/01/2021 Lees meer >>
NRO-oproepen 'PostDoc-VO 2021' en 'PromoDoc 2021' 12/01/2021 Lees meer >>
Data nieuwe calls CrossRoads2 Sustainable Energy bekend 12/01/2021 Lees meer >>
Overijssel komt met nieuw budget voor subsidie thuiswerkplannen 12/01/2021 Lees meer >>
Publieksconsultatie conceptprogramma OPZuid 2021-2027 11/01/2021 Lees meer >>
NRO-oproep 'Leven lang ontwikkelen 2021' gepubliceerd 11/01/2021 Lees meer >>
Verlenging openstelling voor LEADER-projecten in Vijfheerenlanden 11/01/2021 Lees meer >>
Wijziging van subsidieregeling voor kansengelijkheid in het onderwijs 11/01/2021 Lees meer >>
Subsidieplafond voor verwijderen Drentse asbestdaken bekend 11/01/2021 Lees meer >>
Steunpakket uitgebreid na vrijwel zekere verlenging lockdown 11/01/2021 Lees meer >>
Oproep voor de uitbreiding van Interreg Noordzeeregio-projecten 08/01/2021 Lees meer >>
Regeling voor doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo gewijzigd 08/01/2021 Lees meer >>
€ 30 miljoen extra voor de RREW, maar alleen voor al ingediende aanvragen 08/01/2021 Lees meer >>
Drenthe komt met nieuwe subsidie voor verwijdering asbestdaken 07/01/2021 Lees meer >>
Interreg-programma STEPS voor innovatieve energieopslag bijna open 07/01/2021 Lees meer >>
Derde oproep implementatie- en opschalingscoaching zorginnovaties 07/01/2021 Lees meer >>
VIO/SIB: budget eerste kwartaal voor SIB Coachingsvouchers al op 07/01/2021 Lees meer >>
Nieuwe regeling voor verwijderen Drentse asbestdaken gepubliceerd 07/01/2021 Lees meer >>
A&O fonds Gemeenten maakt nieuwe subsidieregelingen bekend 06/01/2021 Lees meer >>
TVL-regeling begin februari open voor aanvragen eerste kwartaal 2021 06/01/2021 Lees meer >>
Subsidieplafond 2021 voor nieuwe elektrische auto's al overtekend 05/01/2021 Lees meer >>
Nog € 126,4 miljoen over voor het aardgasvrij maken van huurwoningen 05/01/2021 Lees meer >>
Zorginstituut Nederland opent subsidieregeling voor Samen beslissen 05/01/2021 Lees meer >>
BOSA-regeling: al € 8,2 miljoen verleend en € 25,2 miljoen geclaimd 05/01/2021 Lees meer >>
€ 25 miljoen te verdelen vanuit regionaal investeringsfonds mbo 05/01/2021 Lees meer >>
Subsidieloket nieuwe elektrische auto's weer open, met beperkt budget 04/01/2021 Lees meer >>
Tarief Innovatiebox per 1 januari 2021 omhoog van 7% naar 9% 31/12/2020 Lees meer >>
Subsidiebudget gebruikte elektrische auto's particulieren bijna uitgeput 31/12/2020 Lees meer >>
Binnenkort nieuwe regeling voor extra begeleiding en nazorg mbo 31/12/2020 Lees meer >>
Subsidieplafonds 2021 voor aantal Limburgse subsidieregelingen 30/12/2020 Lees meer >>
Zuid-Holland komt met nieuwe regeling voor opruiming drugsafval 30/12/2020 Lees meer >>
Plafond derde tender Groningse regeling Zorg & Voorzieningen 30/12/2020 Lees meer >>
OCW publiceert Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 30/12/2020 Lees meer >>
Limburg maakt nieuwe subsidieregeling economie & innovatie bekend 30/12/2020 Lees meer >>
RVO: nieuw Eurostars 3-programma niet voor de zomer van 2021 open 29/12/2020 Lees meer >>
Limburg wijzigt subsidieplafonds voor steun aan talenten en topsporters 29/12/2020 Lees meer >>
Zuid-Holland verhoogt budget voor lokale initiatieven energietransitie 29/12/2020 Lees meer >>
Ruim 23.000 extra aanvragen voor loonsteun door strenge lockdown 28/12/2020 Lees meer >>
Ruim 23.000 extra aanvragen voor loonsteun door strenge lockdown 28/12/2020 Lees meer >>
Subsidieregeling veelbelovende zorg sneller bij de patiënt gewijzigd 28/12/2020 Lees meer >>
Subsidieregeling veelbelovende zorg sneller bij de patiënt gewijzigd 28/12/2020 Lees meer >>
Waterschap Rijn en IJssel: nieuwe regeling voor activiteiten derden 28/12/2020 Lees meer >>
Waterschap Rijn en IJssel: nieuwe regeling voor activiteiten derden 28/12/2020 Lees meer >>
Ook Flevoland komt met nieuwe subsidieregeling opruiming drugsafval 24/12/2020 Lees meer >>
Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Holland aangepast 24/12/2020 Lees meer >>
Noord-Holland maakt flink aantal subsidieplafonds voor 2021 bekend 24/12/2020 Lees meer >>
Looptijd Uitvoeringsregeling We the North jaar verlengd 24/12/2020 Lees meer >>
Nieuwe specifieke uitkering voor gemeentelijke toezicht- en handhavingstaken 24/12/2020 Lees meer >>
Plafonds 2021 en 2022 subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor vastgesteld 24/12/2020 Lees meer >>
Twee ZonMw-oproepen binnen programma Sport en Bewegen 23/12/2020 Lees meer >>
ZonMw opent oproep 'Actieonderzoek Innovatieve Zorg' 23/12/2020 Lees meer >>
Nieuwe regeling voor onderhoud panden Gronings aardbevingsgebied 23/12/2020 Lees meer >>
Steun voor aanpak erfgoedpanden in Gronings aardbevingsgebied 23/12/2020 Lees meer >>
Friesland publiceert Subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven 23/12/2020 Lees meer >>
Nieuwe Utrechtse subsidieregeling voor instandhouding van molens 23/12/2020 Lees meer >>
Budgetten voor innovatiekracht en verduurzamen West-Brabant gewijzigd 23/12/2020 Lees meer >>
Brabant opent regeling Buurtcultuur en wijzigt regeling Buurtnatuur 23/12/2020 Lees meer >>
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: openstellingen en plafonds 2021 23/12/2020 Lees meer >>
Flevoland verlengt subsidieregeling van asbest naar duurzaam dak 23/12/2020 Lees meer >>
Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen aangepast 23/12/2020 Lees meer >>
Subsidie Innovatief & Duurzaam MKB-3 Groningen langer open 23/12/2020 Lees meer >>
Baangerelateerde investeringskorting officieel gepubliceerd 23/12/2020 Lees meer >>
SNN stelt € 17 miljoen beschikbaar voor uitvoering mkb-regeling 22/12/2020 Lees meer >>
Deadlines van NWO Open Competitie ENW - XS 2021 bekend 22/12/2020 Lees meer >>
Nieuwe Drentse subsidieregelingen voor verbetering ruimtelijke kwaliteit 21/12/2020 Lees meer >>
Nieuwe regeling voor gebruik uitkomstinformatie patiënt/zorgverlener 21/12/2020 Lees meer >>
TVL-regeling nu ook voor financiële holdings en beleggingsinstellingen 21/12/2020 Lees meer >>
Nieuwe openstelling aangescherpte Subsidieregeling circulaire economie 21/12/2020 Lees meer >>
Milieulijst 2021: 33 bedrijfsmiddelen verdwenen, 50 nieuw toegevoegd 21/12/2020 Lees meer >>
Openstelling en subsidieplafond 2021 voor DHI-regeling gepubliceerd 21/12/2020 Lees meer >>
Kabinet komt met tegemoetkoming voor voorraad gesloten detailhandel 21/12/2020 Lees meer >>
Oproep ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek 19/12/2020 Lees meer >>
NWO-oproep 'Energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging' 19/12/2020 Lees meer >>
NWO-oproep missiegedreven innovatiesystemen in regionale context 19/12/2020 Lees meer >>
Aanvraagformulier Tel mee met Taal 2021-2024 later beschikbaar 18/12/2020 Lees meer >>
Verse openstellingen Friese regeling sportevenementen op komst 18/12/2020 Lees meer >>
Nieuwe SNN-subsidie Valorisatie & Kennisontwikkeling 4 januari open 18/12/2020 Lees meer >>
Kansen voor West: € 90 miljoen extra EU-geld, indienen vanaf 15 februari 18/12/2020 Lees meer >>
Corona-OverbruggingsLening weer aan te vragen vanaf 4 januari 2021 18/12/2020 Lees meer >>
Subsidieregeling voor het opruimen van Limburgs drugsafval gepubliceerd 18/12/2020 Lees meer >>
Subsidie energiebesparing eigen huis gewijzigd om overblijvend budget 18/12/2020 Lees meer >>