Innofunding Nieuws

Zoeken

Titel Publicatie Link Bron
Oproep NWO voor samenwerking tussen Indonesië en Nederland 28/05/2020 Lees meer >>
Ondersteuningspakket voor culturele en creatieve sector uitgewerkt 28/05/2020 Lees meer >>
Drenthe kondigt Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020 aan 28/05/2020 Lees meer >>
Zuid-Holland stimuleert terugdringen CO2-emissie op industrieterreinen 28/05/2020 Lees meer >>
Subsidieregelingen Economic Board Groningen aangepast 28/05/2020 Lees meer >>
NOW verruimd voor specifieke gevallen, plus aanvraagperiode verlengd 28/05/2020 Lees meer >>
Compromis over ontslagboete, steun vaste lasten omhoog naar € 50.000 28/05/2020 Lees meer >>
Drenthe opent snelloket voor Covid-19 maatregelen vrijetijdssector 27/05/2020 Lees meer >>
Hoofdlijnen bekend van nieuwe regeling voor stimulering energiecoöperaties 27/05/2020 Lees meer >>
Openstelling voor open en online hoger onderwijs bekendgemaakt 27/05/2020 Lees meer >>
NWO-oproep 'Ondersteuning NWA-routemanagement 2020' 27/05/2020 Lees meer >>
OPZuid-call 'Koolstofarme economie' bijna drie keer overvraagd 27/05/2020 Lees meer >>
Coronasubsidie voor vaste lasten drukt loonsteun voor mkb'ers 27/05/2020 Lees meer >>
Nieuwe openstelling van nationale regeling Eurostarsprojecten 27/05/2020 Lees meer >>
€ 1,5 miljoen extra budget voor MIT-haalbaarheidsprojecten 27/05/2020 Lees meer >>
Forse verhoging budget en enkele aanpassingen Borgstelling mkb-kredieten 27/05/2020 Lees meer >>
Garanties ondernemingsfinanciering en bankgaranties verlengd en langer open 27/05/2020 Lees meer >>
Eureka-programma opent tweede internationale COVID-19-call 26/05/2020 Lees meer >>
Aanvraagronde subsidie praktijkleren één maand later van start 26/05/2020 Lees meer >>
Zeeland subsidieert omrijdkosten door gesloten Belgische grens 26/05/2020 Lees meer >>
Friesland steunt aankoop machines door loonbedrijven in veenweidegebied 26/05/2020 Lees meer >>
NWO-oproep 'Lokale Digitale Competentie Centra' geopend 26/05/2020 Lees meer >>
Nieuwe Brabantse subsidieregeling voor het opruimen van drugsafval 26/05/2020 Lees meer >>
Steun voor gemeenten bij inwinnen extern advies warmtetransitie 26/05/2020 Lees meer >>
Eerste tranche Woningbouwimpuls gaat open met budget van € 347,5 miljoen 26/05/2020 Lees meer >>
Tijdelijke verhoging subsidiebedragen energiebesparing eigen huis 25/05/2020 Lees meer >>
Regeling RAAK-PRO weer open voor aanvragen 25/05/2020 Lees meer >>
€ 235 miljoen subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 25/05/2020 Lees meer >>
Nieuwe regeling Euregio Maas-Rijn in het kader van COVID-19-uitbraak 25/05/2020 Lees meer >>
Overijssel: nieuwe subsidieregelingen en wijzigingen 22/05/2020 Lees meer >>
Nieuwe Gelderse regeling voor ondersteuning mkb en onderwijs na COVID-19 crisis 22/05/2020 Lees meer >>
SIA komt met nieuwe ondersteuning hogescholen in verband met coronacrisis 20/05/2020 Lees meer >>
Regeling voor podiumkunstenaars tijdens Covid-19 crisis al na één dag dicht 20/05/2020 Lees meer >>
NWO-programma Open Mind op zoek naar verrassende onderzoeksideeën 20/05/2020 Lees meer >>
€ 13 miljard voor verlengd en uitgebreid noodpakket banen en economie 20/05/2020 Lees meer >>
Aanmeldingsperiode voor de RAAK-award 2020 geopend 20/05/2020 Lees meer >>
Steun voor opzetten of uitbouwen Drentse digitale winkelstraten 20/05/2020 Lees meer >>
Subsidie beschikbaar voor Drentse 'coronakunst' 20/05/2020 Lees meer >>
Nieuw steunfonds voor lokale huis-aan-huisbladen, nieuwsbladen en -websites 20/05/2020 Lees meer >>
Openstelling vaccinatieregeling pluimvee, nieuwe regeling in augustus 2020 20/05/2020 Lees meer >>
BZK vult voorwaarden Besluit Woningbouwimpuls 2020 verder in 20/05/2020 Lees meer >>
Budgetten VIA-subsidie voor software en ontwikkeling al snel overvraagd 19/05/2020 Lees meer >>
TKI Dinalog stelt budget beschikbaar voor nieuwe TKI-toeslag call 19/05/2020 Lees meer >>
Mogelijk geen budget meer voor slimme demonstratiefabrieken in Drenthe 19/05/2020 Lees meer >>
Opnieuw Horizon 2020-oproep voor onderzoek naar het coronavirus 19/05/2020 Lees meer >>
Nieuwe Limburgse regeling 'bibliotheek, maatschappij en laaggeletterdheid' 19/05/2020 Lees meer >>
Steun voor medisch specialisten die in loondienst gaan, krijgt vervolg 19/05/2020 Lees meer >>
Nieuwe regeling voor brongerichte verduurzaming van stallen gepubliceerd 19/05/2020 Lees meer >>
Wijziging borgstellingsregelingen voor mkb-landbouw- en -visserijkredieten 19/05/2020 Lees meer >>
Meer steun voor vaste lasten bedrijven in tweede steunpakket coronacrisis 19/05/2020 Lees meer >>
Nu ook leningen voor grensondernemers in de problemen door corona 18/05/2020 Lees meer >>
Laatste WiFi4EU-oproep gaat op 3 juni open voor aanvragen 18/05/2020 Lees meer >>
Twee nieuwe FCP-regelingen in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 18/05/2020 Lees meer >>
Fonds Podiumkunsten steunt live-uitvoeringen tijdens Covid-19 crisis 18/05/2020 Lees meer >>
Impuls van € 1 miljard voor snellere bouw van betaalbare woningen 18/05/2020 Lees meer >>
Subsidie voor zij-instromers primair onderwijs in vijf grote gemeenten 18/05/2020 Lees meer >>
Gelders budget voor sociale initiatieven COVID-19 bijna uitgeput 16/05/2020 Lees meer >>
Subsidieregeling erfgoed ‘Het verhaal van Overijssel’ per direct gesloten 16/05/2020 Lees meer >>
71 gemeenten dienen aanvraag in voor Programma Aardgasvrije Wijken 15/05/2020 Lees meer >>
Al ongeveer € 630 miljoen corona-overbruggingskrediet aangevraagd 15/05/2020 Lees meer >>
Partnertoets binnenkort verplicht bij nieuwe coronasteun voor zzp'ers 15/05/2020 Lees meer >>
Zuid-Holland maakt nieuwe regeling publieksbereik archeologie bekend 15/05/2020 Lees meer >>
Toevoeging nevencodes aan TOGS-regeling nu ook officieel gepubliceerd 15/05/2020 Lees meer >>
Nieuwe regeling voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 15/05/2020 Lees meer >>
ESF-regeling open voor projecten voor leerlingen vso-pro en gedetineerden 15/05/2020 Lees meer >>
ZonMw-oproep 'NWA Economische veerkracht van vrouwen' geopend 15/05/2020 Lees meer >>
Nieuwe openstelling op komst voor opruiming drugsafval Noord-Brabant 14/05/2020 Lees meer >>
Twaalfde oproep programma Interreg Noordzeeregio opnieuw uitgesteld 14/05/2020 Lees meer >>
Budget vermindering verhuurderheffing nieuwbouw al ruim overvraagd 14/05/2020 Lees meer >>
Noord-Brabant trekt € 150.000 extra uit voor de Makersregeling 14/05/2020 Lees meer >>
Provincie wil € 74 miljoen extra voor Limburgs Energie Fonds 14/05/2020 Lees meer >>
Openstellingen van visserijregelingen aangepast of geschrapt 14/05/2020 Lees meer >>
Ophef over adviescommissie voor Haagse festivalsubsidies 14/05/2020 Lees meer >>
Subsidie voor tijdelijk stopzetten visserij als gevolg van COVID-19 14/05/2020 Lees meer >>
'€ 4,7 miljoen subsidie aan koning voor Kroondomein Het Loo is onrechtmatig' 14/05/2020 Lees meer >>
Limburg verlaagt maximale subsidie voor gemeenschapsaccommodaties 14/05/2020 Lees meer >>
Bijna een derde van het budget voor aardgasvrije huurwoningen al geclaimd 13/05/2020 Lees meer >>
FCP-regeling voor creatief gebruik digitaal erfgoed verruimd en verlengd 13/05/2020 Lees meer >>
Vervroegde betaling directe GLB-inkomenssteun mogelijk gemaakt 13/05/2020 Lees meer >>
Deel werkgevers dreigt steun uit NOW-regeling te moeten terugbetalen 13/05/2020 Lees meer >>
Vanwege corona dit jaar geen CZ Zorgprijs en CZ Verwenzorgprijs 12/05/2020 Lees meer >>
Rijkscultuurfondsen: ruim € 15 miljoen extra voor makers en instellingen 12/05/2020 Lees meer >>
Extra call vfonds ter gelegenheid van 75 jaar Verenigde Naties 12/05/2020 Lees meer >>
Mondriaan Fonds geeft invulling aan nieuwe regeling voor kunstpodia 12/05/2020 Lees meer >>
Regeling voor duurzame innovatieve scheepsbouw met drie jaar verlengd 12/05/2020 Lees meer >>
Verlenging, wijziging en openstelling LerarenOntwikkelFonds 11/05/2020 Lees meer >>
Subsidie voor ondernemers die worden getroffen door vuurwerkverbod 11/05/2020 Lees meer >>
SBIR-oproep voor ondersteuning van de COVID-19 aanpak in Afrika 11/05/2020 Lees meer >>
Bedrijven die NOW-steun krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan 11/05/2020 Lees meer >>
Mondriaan Fonds publiceert nieuwe regeling voor steun aan kunstpodia 11/05/2020 Lees meer >>
Subsidies voor de maritieme sector naar verwachting dit najaar open 11/05/2020 Lees meer >>
Twee nieuwe oproepen van het Netherlands eScience Center 08/05/2020 Lees meer >>
NWO stelt € 3,6 miljoen beschikbaar voor vrouwen in bèta en techniek 08/05/2020 Lees meer >>
Subsidie praktijkleren eind mei open voor voorschot mbo-praktijkleerplaatsen 08/05/2020 Lees meer >>
Nieuwe FCP-regeling om actieve erfgoedparticipatie te stimuleren 08/05/2020 Lees meer >>
Subsidie voor meertaligheid Noord- en Oost-Nederland opnieuw open 08/05/2020 Lees meer >>
Tegemoetkomingsregeling voor land- en tuinbouwondernemers al geopend 08/05/2020 Lees meer >>
Oproep 'Wetenschap voor de praktijk' binnen ZonMw COVID-19 Programma 08/05/2020 Lees meer >>
€ 750 miljoen extra overbruggingskrediet voor kleinere bedrijven 08/05/2020 Lees meer >>
Uitkomst loting afhandelingsvolgorde aanvragen eerste tijdvak SLIM-regeling 08/05/2020 Lees meer >>