Innofunding Nieuws

Zoeken

Titel Publicatie Link Bron
SCI komt met nieuwe regeling voor vierjarige instellingssubsidies 05/12/2019 Lees meer >>
Mondriaan Fonds publiceert Open Oproep Erfgoedvrijwilligers 05/12/2019 Lees meer >>
Huiseigenaren claimen ruim € 6,2 miljoen subsidie voor energiebesparing 05/12/2019 Lees meer >>
Ministerie van Buitenlandse Zaken op zoek naar strategische partners 04/12/2019 Lees meer >>
Nieuwe prijsvraag voor vergroening Overijsselse ondernemers 04/12/2019 Lees meer >>
Overijssel verhoogt aantal subsidieplafonds voor 2019 04/12/2019 Lees meer >>
Deltares krijgt steun voor onderzoek naar mijnbouw en energietransitie 04/12/2019 Lees meer >>
Beleidsregels, openstelling en plafond DHI-regeling gepubliceerd 04/12/2019 Lees meer >>
Openstelling Brabantse regeling VABIMPULS met twee jaar verlengd 04/12/2019 Lees meer >>
Subsidie voor cultuurprojecten in streektalen Noord- en Oost-Nederland 04/12/2019 Lees meer >>
Opnieuw € 40 miljoen om woningen aardbevingsgebied te verduurzamen 04/12/2019 Lees meer >>
Zuid-Holland verhoogt deelbudget voor Kansen voor West-projecten 04/12/2019 Lees meer >>
Nieuwe subsidieregeling voor bovenlokale Limburgse evenementen 04/12/2019 Lees meer >>
Meer budget voor Global Stars Singapore oproep 02/12/2019 Lees meer >>
Extra budget voor Borgstelling mkb-kredieten 02/12/2019 Lees meer >>
Steun voor provincies om veiligheid N-wegen te verbeteren 02/12/2019 Lees meer >>
€ 400.000 extra voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten 02/12/2019 Lees meer >>
Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken gewijzigd 02/12/2019 Lees meer >>
Stimuleringsregeling e-health thuis verruimd 02/12/2019 Lees meer >>
Veel meer budget voor zonneleningen gemeente Emmen 02/12/2019 Lees meer >>
DRIVE-subsidieplafond voor 2020 bekendgemaakt 02/12/2019 Lees meer >>
Nog ruim € 14,7 miljoen beschikbaar voor hernieuwbare energieprojecten 29/11/2019 Lees meer >>
Oproep voor ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte II 29/11/2019 Lees meer >>
Limburg publiceert nieuwe regeling voor culturele basisinfrastructuur 29/11/2019 Lees meer >>
Nieuwe oproep binnen Schoolleiders innovatie en ontwikkelfonds 29/11/2019 Lees meer >>
Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant gewijzigd 29/11/2019 Lees meer >>
Openstelling Groningse regeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 29/11/2019 Lees meer >>
Wijziging van de Beleidsregel verlagen subsidie POP 29/11/2019 Lees meer >>
Open Technologieprogramma NWO-TTW wijzigt per 1 januari 2020 29/11/2019 Lees meer >>
NWO komt met nieuwe oproep 'Living labs voor herstel biodiversiteit' 29/11/2019 Lees meer >>
Groot aantal wijzigingen in Overijsselse subsidieregelingen 28/11/2019 Lees meer >>
Gelderland publiceert subsidieplafonds voor 2020 28/11/2019 Lees meer >>
OCW past diverse subsidieregelingen voor het voortgezet onderwijs aan 28/11/2019 Lees meer >>
Overijssel steunt totstandkoming lokale convenanten cultuuronderwijs 28/11/2019 Lees meer >>
Drenthe verlengt Subsidieregeling vrijetijdseconomie 27/11/2019 Lees meer >>
Noord-Holland wijzigt regeling voor duurzaam benutten monumenten 27/11/2019 Lees meer >>
Wijzigingen binnen regeling Brede weersverzekering 27/11/2019 Lees meer >>
Celstraf voor investeerder om oplichting met start-upsubsidies 27/11/2019 Lees meer >>
NWO maakt drie deadlines Open Competitie ENW - XS bekend 26/11/2019 Lees meer >>
Extra budget voor enkele instituten voor toegepast onderzoek 26/11/2019 Lees meer >>
Nieuwe aanvraagronde Promotiebeurs voor leraren 26/11/2019 Lees meer >>
Wijziging regeling voorschotverlening SDE+ 2020 26/11/2019 Lees meer >>
Bijna € 3,5 miljoen beschikbaar voor Vouchers internationaal ondernemen 26/11/2019 Lees meer >>
Internationale call over duurzame stedelijke mobiliteit op komst 25/11/2019 Lees meer >>
Nieuwe Drentse openstelling voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 25/11/2019 Lees meer >>
Buitenlandse Zaken komt met Drylands Sahel Program 25/11/2019 Lees meer >>
Oproep Netherlands-Canada Type 2 Diabetes Research Consortium 22/11/2019 Lees meer >>
EU-oproep voor innovatieve projecten binnen de maritieme economie 21/11/2019 Lees meer >>
Limburg maakt nieuwe subsidieregeling voor Euregionaal Onderwijs bekend 21/11/2019 Lees meer >>
Nieuwe regeling Fonds Podiumkunsten voor meerjarige productiesubsidies 21/11/2019 Lees meer >>
Noord-Holland opent regeling voor betere kwaliteit zwemwater 21/11/2019 Lees meer >>
Opnieuw extra budget voor Regeling subsidie zij-instroom 21/11/2019 Lees meer >>
SBIR-oproep 'Monitoring landschapselementen met satellietdata' 20/11/2019 Lees meer >>
Nieuwe aanvraagronde voor proeftuinen aardgasvrije wijken 20/11/2019 Lees meer >>
75% van de gemeenten vraagt subsidie aan voor reductie energiegebruik 20/11/2019 Lees meer >>
Gelderland maakt aantal nieuwe en gewijzigde subsidieregelingen bekend 20/11/2019 Lees meer >>
€ 100 miljoen voor nieuwe regeling voor energiebesparing mkb 20/11/2019 Lees meer >>
Subsidie voor journalistieke professionalisering lokale omroepen 19/11/2019 Lees meer >>
Subsidie energiebesparing eigen huis: stand van zaken VvE-budget 19/11/2019 Lees meer >>
Stand van zaken subsidie bouw en onderhoud sportaccommodaties 19/11/2019 Lees meer >>
Drenthe sluit voucherregeling IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 19/11/2019 Lees meer >>
Prijsvraag Euratom-programma voor excellent fusie-onderzoek 19/11/2019 Lees meer >>
Nieuwe regeling Fonds Podiumkunsten voor meerjarige festivalsubsidies 19/11/2019 Lees meer >>
NRO opent oproep voor samenhangende onderzoeksprojecten 18/11/2019 Lees meer >>
CEF Transport Blending Facility open voor aanvragen 18/11/2019 Lees meer >>
Zuid-Holland publiceert diverse subsidieplafonds voor 2020 18/11/2019 Lees meer >>
Subsidiebudget voor ontwikkeladvies 45+-ers waarschijnlijk uitgeput 18/11/2019 Lees meer >>
NWO-oproep Planetair en exoplanetair onderzoekssprogramma 18/11/2019 Lees meer >>
Nieuwe subsidie voor aanpak diffuus lood in provincie Utrecht 18/11/2019 Lees meer >>
ZonMw stelt steun beschikbaar voor proeftuinen therapietrouw 15/11/2019 Lees meer >>
SCI en Agis Innovatiefonds openen gezamenlijke oproep Chronisch Gezond 15/11/2019 Lees meer >>
ZonMw-oproep voor Talentprogramma Klinische Fellows 15/11/2019 Lees meer >>
Nieuwe regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 15/11/2019 Lees meer >>
Subsidie collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland gewijzigd 15/11/2019 Lees meer >>
ZonMw-oproep voor onderzoek naar medicinale cannabis geopend 14/11/2019 Lees meer >>
Zuid-Holland wijzigt subsidieregeling voor restauratie rijksmonumenten 14/11/2019 Lees meer >>
Prijsvraag geopend voor de groenste sportaccommodatie van Overijssel 14/11/2019 Lees meer >>
Zeeuwse regeling duurzaamheidsscans bedrijventerreinen gepubliceerd 14/11/2019 Lees meer >>
Extra budget Topsector energie voor waterstof en joint industry projecten 14/11/2019 Lees meer >>
Definitieve resultaten voorjaarsronde SDE+ 2019 bekendgemaakt 14/11/2019 Lees meer >>
ZonMw-oproep voor onderzoek naar medicinale cannabis 14/11/2019 Lees meer >>
ISDE-subsidie op pelletkachels en biomassaketels verdwijnt 13/11/2019 Lees meer >>
Nieuwe Zeeuwse openstelling Jonge Landbouwersregeling op komst 13/11/2019 Lees meer >>
Zeeland gaat duurzaamheidsscans bedrijventerreinen subsidiëren 13/11/2019 Lees meer >>
Ruim vier ton voor Groningse jonge landbouwers die willen verduurzamen 13/11/2019 Lees meer >>
Extra subsidiebudget voor lesuren Fries in het onderwijs 13/11/2019 Lees meer >>
€ 14,15 miljoen toegekend uit Europees mkb-instrument 12/11/2019 Lees meer >>
Vanaf maart nieuwe subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb 12/11/2019 Lees meer >>
Komend jaar € 4,9 miljard voor nieuw topsectoren- en innovatiebeleid 12/11/2019 Lees meer >>
NWO-oproep voor onderzoek naar verduurzaming visserij 11/11/2019 Lees meer >>
Mondriaan Fonds publiceert twee nieuwe open oproepen 11/11/2019 Lees meer >>
Openstelling vierjaarlijkse subsidies culturele basisinfrastructuur 11/11/2019 Lees meer >>
Fonds Podiumkunsten presenteert meerjarige regelingen 2021-2024 08/11/2019 Lees meer >>
NWO en bedrijfsleven investeren € 26 miljoen in innovatief onderzoek 08/11/2019 Lees meer >>
SCI opent oproep 'Anders werken aan stad, dorp en land' 08/11/2019 Lees meer >>
POP3 Overijssel: wijziging, nieuwe openstelling en verlengde openstelling 08/11/2019 Lees meer >>
POP3 Overijssel begin december open voor jonge landbouwers 07/11/2019 Lees meer >>
Kansen voor West kondigt laatste Rotterdamse openstelling aan 07/11/2019 Lees meer >>
Drenthe opent regeling voor provinciale activiteiten 75 jaar vrijheid 07/11/2019 Lees meer >>
Limburg komt met nieuwe POP3-openstelling voor jonge landbouwers 07/11/2019 Lees meer >>