Innofunding Nieuws

Zoeken

Titel Publicatie Link Bron
Nieuwe Noord-Hollandse regelingen voor provinciale monumenten 17/07/2019 Lees meer >>
Utrecht publiceert nieuwe regeling voor aankoop NNN-gronden 17/07/2019 Lees meer >>
Bijna vijf ton extra budget voor Energie-efficiëntie glastuinbouw 17/07/2019 Lees meer >>
LNV verbreedt reikwijdte van Borgstelling MKB-landbouwkredieten 17/07/2019 Lees meer >>
Conceptregeling nieuw persoonlijk ontwikkelbudget gepubliceerd 16/07/2019 Lees meer >>
Tweede aanvraagronde 'Gelderland Herdenkt - 75 jaar vrijheid' 16/07/2019 Lees meer >>
Veni-financiering toegekend aan 166 jonge onderzoekers 16/07/2019 Lees meer >>
RAAK-PRO: 22 onderzoeksvoorstellen van hogescholen gehonoreerd 15/07/2019 Lees meer >>
Maximaal € 48 miljoen per jaar voor middelbare scholen met krimp 15/07/2019 Lees meer >>
VWS akkoord met nieuw ZonMw-programma Infectieziektebestrijding 15/07/2019 Lees meer >>
Zuid-Holland wijzigt regeling en flink aantal subsidieplafonds 15/07/2019 Lees meer >>
Acht Regio Deals definitief, Rijk en regio's investeren € 340 miljoen 15/07/2019 Lees meer >>
NWO zet PEPSci-programma voort, nieuwe call in aantocht 15/07/2019 Lees meer >>
Zestor komt met nieuwe regeling voor het aanpakken van werkdruk 15/07/2019 Lees meer >>
Subsidieregeling anonieme e-mental health wordt gewijzigd voortgezet 15/07/2019 Lees meer >>
EZK wil regeling Duurzame innovatieve scheepsbouw verlengen 15/07/2019 Lees meer >>
POP3 Zeeland: ruim € 2 miljoen extra voor fysieke investeringen 12/07/2019 Lees meer >>
Overijssel wijzigt flink aantal subsidieregelingen en -plafonds 12/07/2019 Lees meer >>
NWO komt met nieuw fonds voor vrouwelijke bèta's en technici 12/07/2019 Lees meer >>
Gelderland verhoogt budget voor sociale initiatieven en voorzieningen 12/07/2019 Lees meer >>
Overijssel wijzigt flink aantal subsidieregelingen en subsidieplafonds 12/07/2019 Lees meer >>
NWO-programma Promoties in de geesteswetenschappen krijgt vervolg 11/07/2019 Lees meer >>
Zonnelening Drenthe wordt met ingang van 2020 ingetrokken 11/07/2019 Lees meer >>
Nieuwe openstelling Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 11/07/2019 Lees meer >>
Voortgangsrapportage van het MKB-actieplan gepubliceerd 11/07/2019 Lees meer >>
Vattenfall mag tweede windpark op zee zonder subsidie bouwen 11/07/2019 Lees meer >>
Extra tender Seed capital-regeling, specifiek voor klimaat en energie 11/07/2019 Lees meer >>
Meer budget voor Voucherregeling MKB Fryslân 11/07/2019 Lees meer >>
Bedrijven haalden in 2018 € 1,1 miljard voordeel uit de WBSO 11/07/2019 Lees meer >>
Nieuwe regeling Noord-Holland voor procesondersteuning klimaatadaptatie 10/07/2019 Lees meer >>
Noord-Holland: € 13 miljoen extra voor niet-productieve investeringen water 10/07/2019 Lees meer >>
ERC-werkprogramma 2020 bekend, eerste oproep gaat 17 juli open 10/07/2019 Lees meer >>
Weer € 1 miljoen voor Brabantse projecten die energietransitie versnellen 10/07/2019 Lees meer >>
Friesland stelt subsidieregeling in het kader van 75 jaar vrijheid vast 10/07/2019 Lees meer >>
LNV maakt twee nieuwe openstellingen voor visserijregelingen bekend 10/07/2019 Lees meer >>
€ 80 miljoen extra voor circulaire economie, oproep voor projecten 10/07/2019 Lees meer >>
Najaarsronde SDE+ open van 29 oktober tot en met 14 november 10/07/2019 Lees meer >>
NWO-oproep 'Kunstmatige Intelligentie - verantwoorde inzet' geopend 09/07/2019 Lees meer >>
Twee nieuwe ZonMw-oproepen Goed Gebruik Geneesmiddelen 09/07/2019 Lees meer >>
ZonMw-oproep 'Create2Solve?' fase 1 geopend 09/07/2019 Lees meer >>
SIDN fonds en Adessium openen oproep over invloed digitalisering 09/07/2019 Lees meer >>
Oproep voor Global Stars Singapore gepubliceerd 09/07/2019 Lees meer >>
Subsidie energiebesparing eigen huis: stand van zaken op 8 juli 09/07/2019 Lees meer >>
Innovatiekredieten: € 10 miljoen extra voor klinische ontwikkeling 09/07/2019 Lees meer >>
Meer geld voor MMIP's voor de gebouwde omgeving 09/07/2019 Lees meer >>
Extra budget en nieuwe openstellingen voor Topsector energieprojecten 09/07/2019 Lees meer >>
Drenthe komt met voucherregeling IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 09/07/2019 Lees meer >>
Zeven ton voor Zeeuwse cofinanciering OPZuid-call koolstofarme economie 09/07/2019 Lees meer >>
NWA-programma steunt onderzoek naar duurzamer voedselsysteem 09/07/2019 Lees meer >>
Twee nieuwe projecten Interreg Vlaanderen-Nederland goedgekeurd 08/07/2019 Lees meer >>
NWO-oproep voor tenure track posities in onderzoeksgebied ECCM 08/07/2019 Lees meer >>
ZonMw opent subsidieronde programma DoelmatigheidsOnderzoek 08/07/2019 Lees meer >>
Nieuwe subsidie voor versnelde klimaatinvesteringen industrie 08/07/2019 Lees meer >>
Nieuwe openstellingen voor restauratie Brabantse monumenten en molens 08/07/2019 Lees meer >>
Extra aanvraagperiode voor teambeurs primair onderwijs 08/07/2019 Lees meer >>
Budget voor regeling eerlijk, gezond en veilig werk al ruim overvraagd 08/07/2019 Lees meer >>
Prijzen NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen op de schop 05/07/2019 Lees meer >>
Stand van zaken Investeringssubsidie duurzame energie op 1 juli 05/07/2019 Lees meer >>
Waddenfonds: brede openstelling en openstelling advieskosten 05/07/2019 Lees meer >>
Binnenkort nieuwe subsidieregeling voor vakwedstrijden vmbo en mbo 05/07/2019 Lees meer >>
Oproep Smart Urban Regions of the Future Pop Up opengesteld 04/07/2019 Lees meer >>
Brabant trekt bijna € 4,4 miljoen uit voor monumenten en molens 04/07/2019 Lees meer >>
Drents budget voor herstructurering ruimtelijke kwaliteit uitgeput 04/07/2019 Lees meer >>
Subsidieoproep programma Humane meetmodellen 04/07/2019 Lees meer >>
SBIR-oproep voor circulaire innovaties in snelgroeiende steden 04/07/2019 Lees meer >>
SCI opent de oproep 'Ruimte voor talent #3' 04/07/2019 Lees meer >>
Elfde oproep voor programma Take-off gepubliceerd 03/07/2019 Lees meer >>
Jaarverslag OPZuid 2018: nog € 40 miljoen beschikbaar 03/07/2019 Lees meer >>
Stand van zaken subsidie advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen 02/07/2019 Lees meer >>
Eén deelplafond Beleidsregel OP-Oost mogelijk al bereikt 02/07/2019 Lees meer >>
Openstelling subsidie veelbelovende zorg sneller bij de patiënt 02/07/2019 Lees meer >>
Wijziging en openstelling Utrechtse subsidie kleine landschapselementen 02/07/2019 Lees meer >>
Wijziging Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging 02/07/2019 Lees meer >>
Invulling laatste jaar Horizon 2020 bekend: € 11 miljard te verdelen 02/07/2019 Lees meer >>
Regio's krijgen ruim € 231 miljoen voor beter vmbo-techniekonderwijs 01/07/2019 Lees meer >>
Stap in afstemming Brabantse subsidieregelingen cultuur 01/07/2019 Lees meer >>
Belangrijkste subsidienieuws uit het Klimaatakkoord 01/07/2019 Lees meer >>
FCP komt met nieuwe regeling Archeologie-participatie 01/07/2019 Lees meer >>
Waddenfonds steekt bijna € 13 miljoen in nieuwe projecten 01/07/2019 Lees meer >>
Aanpassing SDE+ op komst: vanaf najaar transportindicatie nodig 01/07/2019 Lees meer >>
Stap in afstemming Noord-Brabantse subsidieregelingen cultuur 01/07/2019 Lees meer >>
Horizon 2020 mkb instrument vernieuwd en van naam veranderd 28/06/2019 Lees meer >>
NWO opent oproep voor Kennisnetwerkenregeling (PIPP) 28/06/2019 Lees meer >>
Oproep 'Nationale Wetenschapsagenda Thema: Opslag en Conversie' 28/06/2019 Lees meer >>
Gelderland maakt drie nieuwe subsidieregelingen bekend 28/06/2019 Lees meer >>
Subsidie voor 158 MIT Zuid haalbaarheidsprojecten 28/06/2019 Lees meer >>
Fries POP3 open voor niet-productieve investeringen natuur en landschap 27/06/2019 Lees meer >>
ZonMw-oproep 'Palliantie ronde 2019 praktijk' gepubliceerd 27/06/2019 Lees meer >>
Steun voor informatie-uitwisseling patiënt en professional geboortezorg 27/06/2019 Lees meer >>
MIA\Vamil 2018: bijna € 4,4 miljard geïnvesteerd in groene technieken 27/06/2019 Lees meer >>
NSvP lanceert de 'AI x Recruitment Challenge' 27/06/2019 Lees meer >>
Rekenkamer en Financiën steggelen over subsidies voor stekkerauto's 26/06/2019 Lees meer >>
Budget 'traditionele' projecten LIFE Milieu bijna tien keer overvraagd 26/06/2019 Lees meer >>
Zuid-Holland kent € 3,84 miljoen toe voor MIT-haalbaarheidsprojecten 26/06/2019 Lees meer >>
Jaarverslag EIA toont toename investeringen in energiebesparing 26/06/2019 Lees meer >>
Nieuwe oproepen voor Innovative Medicines Initiative gepubliceerd 26/06/2019 Lees meer >>
Subsidieplafonds Orange Knowledge Programme derde kwartaal 2019 26/06/2019 Lees meer >>
Twee nieuwe openstellingen voor POP3 Flevoland bekendgemaakt 26/06/2019 Lees meer >>
Steun voor regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs 26/06/2019 Lees meer >>
Aantal subsidiemodules EZK verlengd én opnieuw of langer open 26/06/2019 Lees meer >>