Innofunding Nieuws

Zoeken

Titel Publicatie Link Bron
'EU-beleid voor groenere landbouw mislukt, ondanks miljardensubsidies' 19/02/2020 Lees meer >>
NRO-oproep voor overzichtsstudies onderwijspraktijk en -beleid 19/02/2020 Lees meer >>
Wijziging en nieuwe subsidieplafonds Regeling subsidie zij-instroom 19/02/2020 Lees meer >>
Toch vervolg voor KunstKoopregeling Mondriaan Fonds 18/02/2020 Lees meer >>
SectorplanPlus Zorg & Welzijn: record aantal aanvragers vierde tijdvak 18/02/2020 Lees meer >>
Fonds NutsOhra en MIND starten nieuw programma 'GeestKracht' 18/02/2020 Lees meer >>
NWO-call met India voor onderzoek naar een schonere Ganges 18/02/2020 Lees meer >>
Opnieuw € 1 miljoen subsidie voor sloop en samenvoeging Zeeuwse woningen 18/02/2020 Lees meer >>
Twee oproepen ZonMw-programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 18/02/2020 Lees meer >>
Verbreding en vereenvoudiging Stimuleringsregeling wonen en zorg 18/02/2020 Lees meer >>
Wijziging Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo 18/02/2020 Lees meer >>
€ 180 miljoen voor veertien nieuwe Regio Deals 17/02/2020 Lees meer >>
Maag Lever Darm Stichting opent oproep 'Right on Time 2020' 17/02/2020 Lees meer >>
LimburgMakers: budget voor innovatieprojecten uitgeput 17/02/2020 Lees meer >>
Eerste ronde SDE++ 29 september open, met een budget van € 5 miljard 17/02/2020 Lees meer >>
Nieuwe Friese subsidieregeling voor musea en kunstinfrastructuur 17/02/2020 Lees meer >>
Tweede evaluatierapport ESF Duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren 14/02/2020 Lees meer >>
Nieuwe FCP-regeling ter bevordering inclusieve talentketen 14/02/2020 Lees meer >>
EZK publiceert nieuwe MOOI-regeling voor klimaatinnovaties 14/02/2020 Lees meer >>
Overijssel trekt extra geld uit voor viertal subsidieregelingen 14/02/2020 Lees meer >>
Groningen opent regeling voor agrarische bedrijfsverplaatsing 14/02/2020 Lees meer >>
Nieuwe aanvraagperiode Fonds Bestrijding Kinderarbeid 14/02/2020 Lees meer >>
Meer subsidiebudget voor opleiding onderwijsassistenten tot leraar 14/02/2020 Lees meer >>
MIT Zuid-regeling gewijzigd voor nieuwe openstellingen 14/02/2020 Lees meer >>
Subsidieregeling mobiliteit Overijssel 20 februari open voor aanvragen 13/02/2020 Lees meer >>
Budget hernieuwbare energieprojecten overtekend, honorering onzeker 13/02/2020 Lees meer >>
Nieuwe subsidieregeling voor Friese musea en kunstorganisaties 13/02/2020 Lees meer >>
Binnenkort nieuwe oproep voor programma Humane meetmodellen 13/02/2020 Lees meer >>
SCI publiceert nieuwe regeling voor vierjarige instellingssubsidies 13/02/2020 Lees meer >>
Openstelling voor Global Stars-projecten met partners uit India 13/02/2020 Lees meer >>
Nieuwe openstelling voor regeling Versterking cyberweerbaarheid 13/02/2020 Lees meer >>
NWO publiceert oproep voor het Science Diplomacy Fund 13/02/2020 Lees meer >>
Steun voor betere gegevensuitwisseling zorginstellingen en audiologische centra 13/02/2020 Lees meer >>
Openstelling van Horizon 2020-prijs voor innovatieve vrouwen 13/02/2020 Lees meer >>
ZonMw-oproep Talentprogramma Klinische Fellows opnieuw open 13/02/2020 Lees meer >>
Regeling voor kleinere evenementen in Overijssel geheel herzien 13/02/2020 Lees meer >>
Overijssel reanimeert regeling voor kwetsbare groepen op arbeidsmarkt 13/02/2020 Lees meer >>
Regionaal Investeringsfonds Rivierenland gaat twee keer open 13/02/2020 Lees meer >>
Nieuwe openstelling Drentse regeling slimme demonstratiefabrieken 13/02/2020 Lees meer >>
NWO-oproep voor onderzoek naar SDG-doelen ontwikkelingslanden 10/02/2020 Lees meer >>
SCI-oproep voor uitzonderlijke presentaties creatieve industrie 10/02/2020 Lees meer >>
Zuid-Holland publiceert eerste regionale MIT-regeling voor 2020 10/02/2020 Lees meer >>
OP-Oost: geen budget meer voor 'Slimme CO2-reductie' Overijssel 10/02/2020 Lees meer >>
Nieuwe maatregelen aangekondigd voor stikstofproblemen landbouw 10/02/2020 Lees meer >>
Active & Assisted Living Programme weer open voor aanvragen 07/02/2020 Lees meer >>
Flevoland wijzigt Voucherregeling ondernemerschap 07/02/2020 Lees meer >>
Steun voor bestrijding kinderprostitutie in met name Azië en Latijns-Amerika 07/02/2020 Lees meer >>
Stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie open voor nieuwe pilots 07/02/2020 Lees meer >>
Nieuwe aanvraagronde voor subsidie veelbelovende zorg van start 07/02/2020 Lees meer >>
NRO-oproep voor Beleidsgericht Onderwijsonderzoek geopend 07/02/2020 Lees meer >>
Drenthe publiceert openstellingsbesluit voor LEADER-subsidies 2020 07/02/2020 Lees meer >>
Verhoging subsidiebedragen binnen regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw 07/02/2020 Lees meer >>
Ruim € 3,7 miljoen voor ontwikkeling Zuid-Hollandse erfgoedlijnen 06/02/2020 Lees meer >>
Zuid-Holland ondersteunt uitvoering van deelakkoorden human capital 06/02/2020 Lees meer >>
Nieuwe subsidieregeling voor Brabantse landbouwinnovaties 06/02/2020 Lees meer >>
Brabantse openstelling 'Investeren in dierenwelzijn' later van start 05/02/2020 Lees meer >>
SBIR-oproep voor de ontwikkeling van circulaire viaducten 05/02/2020 Lees meer >>
Stand van zaken bij Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 05/02/2020 Lees meer >>
LEADER-subsidies beschikbaar voor Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe 05/02/2020 Lees meer >>
'€ 2,5 miljard extra budget voor SDE+, anders 6000 projecten in gevaar' 05/02/2020 Lees meer >>
Drie nieuwe oproepen voor het Joint Technology Initiative ECSEL 05/02/2020 Lees meer >>
Wijziging accountancy controleprotocol EZK- en LNV-subsidies 05/02/2020 Lees meer >>
Nierstichting Nederland lanceert oproep 'Collaboration Grant' 04/02/2020 Lees meer >>
Kabinet steekt half miljard in opkopen en verduurzamen boerenbedrijven 04/02/2020 Lees meer >>
Wijzigingen en nieuwe openstellingen Brabantse subsidieregeling natuur 04/02/2020 Lees meer >>
SCI publiceert de open oproep 'Scout Nights' 04/02/2020 Lees meer >>
Openstelling en plafond 2020 regeling Innovatiekredieten 04/02/2020 Lees meer >>
Ruim € 9 miljoen voor fundamenteel onderzoek in het medisch domein 03/02/2020 Lees meer >>
ZonMw opent vijf oproepen voor 'Meer Kennis Met Minder Dieren' 03/02/2020 Lees meer >>
Vanaf 1 juli tot € 4000 subsidie voor aankoop elektrische auto 03/02/2020 Lees meer >>
Horizon 2020-oproep voor onderzoek naar het coronavirus 31/01/2020 Lees meer >>
Oproep voor EIB-toernooi gericht op stimuleren sociale innovaties 31/01/2020 Lees meer >>
Openstelling fonds voor verantwoorde mijnbouw 'conflictmineralen' 31/01/2020 Lees meer >>
Subsidieplafond 2020 voor bodem & water Hollands Noorderkwartier 31/01/2020 Lees meer >>
Informatiebijeenkomsten Vindsubsidies rondom de nieuwe SLIM-regeling 31/01/2020 Lees meer >>
Brabant komt met nieuwe subsidie voor landbouwinnovaties 30/01/2020 Lees meer >>
Brabant verhoogt subsidiebudget voor toezicht energiebesparing kantoren 30/01/2020 Lees meer >>
Nieuwe Groningse subsidieregeling voor stimuleren jongerenparticipatie 30/01/2020 Lees meer >>
Mkb'ers uit Overijssel gezocht voor MANUNET-call 2020 29/01/2020 Lees meer >>
Nieuwe subsidieregeling voor culturele projecten in Limburg 29/01/2020 Lees meer >>
€ 40 miljoen subsidie voor energie-innovaties in de bestaande bouw 29/01/2020 Lees meer >>
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek opent SVDJ Accelerator 2020 28/01/2020 Lees meer >>
Tweede ronde open oproep 'Eigentijds gebruik van ambachten' 28/01/2020 Lees meer >>
ZonMw-oproep 'MPNN workshops' open voor indiening 28/01/2020 Lees meer >>
Inschrijving voor de Medische Inspirator prijs 2020 van start 28/01/2020 Lees meer >>
Subsidie voor begeleidingstaken praktijkopleiders grafimediabranche 28/01/2020 Lees meer >>
Nieuw financieringsfonds voor bouw en modernisering short sea-schepen 28/01/2020 Lees meer >>
Fonds Verantwoord Ondernemen opnieuw open voor aanvragen 28/01/2020 Lees meer >>
Kansen voor West: nieuwe vouchers beschikbaar voor Biobased mkb 27/01/2020 Lees meer >>
Aanpassing NWO-programma Aspasia op komst 24/01/2020 Lees meer >>
NWO-call met India op het gebied van klimaatslimme landbouw 23/01/2020 Lees meer >>
Transportindicatie SDE+ voorjaar 2020 vanaf 17 februari aan te vragen 23/01/2020 Lees meer >>
POP3 Zeeland binnenkort open voor niet-productieve investeringen water 22/01/2020 Lees meer >>
Nieuwe ronde ZonMw Open Competitie gaat 20 februari van start 22/01/2020 Lees meer >>
Nog ruim € 7,8 miljoen beschikbaar voor hernieuwbare energieprojecten 22/01/2020 Lees meer >>
Hersenstichting steunt onderzoek naar ziektemodificerende behandelingen 22/01/2020 Lees meer >>
Nieuwe oproep op komst van fonds voor mijnbouw van 'conflictmineralen' 22/01/2020 Lees meer >>
NWO opent vierde oproep programma Duurzame watertechnologie 22/01/2020 Lees meer >>
Evaluatie MIT Zuid-Holland: doorgaan met minimaal het huidige budget 22/01/2020 Lees meer >>
Groningen stelt nieuwe subsidieregeling voor jongerenparticipatie vast 22/01/2020 Lees meer >>