Innofunding Nieuws

Zoeken

Titel Publicatie Link Bron
Deelplafond bereikt voor advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen 20/09/2019 Lees meer >>
Ammodo introduceert nieuwe prijs voor 'groundbreaking research' 20/09/2019 Lees meer >>
Verruiming subsidiabele kosten binnen Stimuleringsregeling e-health thuis 20/09/2019 Lees meer >>
Twaalf nieuwe oproepen geopend voor Europees MEDIA-programma 20/09/2019 Lees meer >>
Eerste oproep ZonMw-programma Verpleging en Verzorging 19/09/2019 Lees meer >>
Nieuwe calls Innovative Medical Devices Initiative op komst 19/09/2019 Lees meer >>
Ruim € 280 miljoen aangevraagd voor LIFE Klimaatactie-projecten 19/09/2019 Lees meer >>
Kansen voor West binnenkort open voor Zuid-Hollandse fieldlabs 19/09/2019 Lees meer >>
SNN kent € 8,5 miljoen toe voor Noord-Nederlandse innovaties 19/09/2019 Lees meer >>
Interreg-project CrossRoads2 weer open voor innovatieprojecten 19/09/2019 Lees meer >>
Belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2019 18/09/2019 Lees meer >>
ZonMw-oproep Nationaal Programma Gehandicapten 'Gewoon Bijzonder' 18/09/2019 Lees meer >>
UWV vereenvoudigt regels inzet interne en externe jobcoach 18/09/2019 Lees meer >>
WBSO in 2020: stabiele voorwaarden, flexibeler aanvragen 18/09/2019 Lees meer >>
Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2020 open voor voordrachten 17/09/2019 Lees meer >>
Waddenfonds steunt kleinschalige projecten in Kop van Noord-Holland 17/09/2019 Lees meer >>
Middelen verschoven binnen twee subsidieregelingen op sportgebied 17/09/2019 Lees meer >>
Openstellingsbesluit derde ronde 2019 Iepen Mienskipsfûns Fryslân 17/09/2019 Lees meer >>
EU-initiatief Urban Innovative Actions weer open voor aanvragen 16/09/2019 Lees meer >>
Oproep voor ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning 16/09/2019 Lees meer >>
Meer Nederlandse gemeenten zien af EU-subsidie voor gratis wifi 16/09/2019 Lees meer >>
Vervolgsubsidie voor acht consortia Vrouwen, vrede en veiligheid 16/09/2019 Lees meer >>
Subsidieregeling ESF 2014-2020 op aantal punten gewijzigd 16/09/2019 Lees meer >>
Nieuwe regeling voor flexibel beroepsonderwijs derde leerweg 16/09/2019 Lees meer >>
Overijssel verhoogt plafonds voor vitale binnensteden en wooninitiatieven 16/09/2019 Lees meer >>
Drenthe publiceert nieuwe regeling voor slimme demonstratiefabrieken 16/09/2019 Lees meer >>
Budget MIT Zuid voor R&D-projecten bijna drie keer overvraagd 13/09/2019 Lees meer >>
Beleidsregels en subsidieplafond Matra 'overheid tot overheid' 13/09/2019 Lees meer >>
Subsidie campussen Zuid-Holland gewijzigd voor nieuwe openstelling 13/09/2019 Lees meer >>
IenW bereidt nieuwe subsidie voor Liquefied Natural Gas voor 12/09/2019 Lees meer >>
Aids Fonds-oproep 'Nederland naar nul nieuwe hiv-infecties' geopend 12/09/2019 Lees meer >>
Zuid-Holland sluit Subsidieregeling 75 jaar Vrijheid 12/09/2019 Lees meer >>
SIDN-oproep 'Je data de baas' gepubliceerd 12/09/2019 Lees meer >>
Gelderland wijzigt diverse subsidieplafonds voor 2019 12/09/2019 Lees meer >>
Miljoen erbij voor het Drents Monumentenfonds 11/09/2019 Lees meer >>
Drenthe komt met subsidieregeling voor slimme demonstratiefabrieken 11/09/2019 Lees meer >>
Meer bekend over transportindicatie vanaf najaarsronde SDE+ 11/09/2019 Lees meer >>
ROCKET Reloaded vanaf 9 oktober open voor aanvragen 11/09/2019 Lees meer >>
Noord-Holland stelt aantal nieuwe en gewijzigde subsidieregelingen vast 11/09/2019 Lees meer >>
Nieuwe regeling voor langslepende en complexe gevallen bevingsschade 11/09/2019 Lees meer >>
Extra subsidiebudget voor zij-instroom en regionale aanpak lerarentekort 11/09/2019 Lees meer >>
Wederom steun om ex-gedetineerden te helpen met wonen en werken 11/09/2019 Lees meer >>
MIT Overijssel: dag extra voor indienen R&D-samenwerkingsprojecten 11/09/2019 Lees meer >>
Voucherregeling MKB Fryslân: plafond bedrijfsontwikkeling/innovatie uitgeput 11/09/2019 Lees meer >>
Flevoland haalt budget 'Van asbest naar duurzaam dak' naar voren 10/09/2019 Lees meer >>
Nieuw rapport over verdiepend onderzoek naar ESF Actieve Inclusie 10/09/2019 Lees meer >>
Subsidie energiebesparing eigen huis: stand van zaken op 9 september 10/09/2019 Lees meer >>
Vier ton extra voor Brabantse vouchers agrarische bouwpercelen 10/09/2019 Lees meer >>
WiFi4EU gaat 19 september weer open voor aanvragen 09/09/2019 Lees meer >>
Nieuwe aanvraagronde open voor voorbereidende LIFE-projecten 09/09/2019 Lees meer >>
Extra praktijklerensubsidie voor bbl-plekken landbouw, horeca en recreatie 09/09/2019 Lees meer >>
Subsidieregeling regionale centra prenatale screening aangepast 09/09/2019 Lees meer >>
Subsidieregeling publieke gezondheid geactualiseerd voor 2020 09/09/2019 Lees meer >>
Rijk stelt € 180 miljoen beschikbaar voor nieuwe Regio Deals 09/09/2019 Lees meer >>
ZonMw-oproep 'Palliantie ronde 2019 praktijk' opnieuw gepubliceerd 07/09/2019 Lees meer >>
ZonMw-oproep voor uitwerken netwerken voor thuiswonende ouderen 07/09/2019 Lees meer >>
Beleidsregel OP-Oost 2019: stand van zaken op 5 september 06/09/2019 Lees meer >>
Miljoenenlening aan Lithium Werks blijkt rechtmatig, twijfels opzijgeschoven 05/09/2019 Lees meer >>
Schouten kondigt nieuwe subsidies aan voor verduurzaming veehouderij 05/09/2019 Lees meer >>
Kabinet trekt € 2 miljard uit om nieuwbouwprojecten te stimuleren 05/09/2019 Lees meer >>
Innovatiefonds Overijssel voorlopig dicht vanwege perikelen Lithium Werks 05/09/2019 Lees meer >>
Toekenningen ZonMw-regeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek 05/09/2019 Lees meer >>
€ 87 miljoen toegekend voor instandhouding rijksmonumenten 04/09/2019 Lees meer >>
Nieuw Gronings budget voor groot onderhoud en restauratie monumenten 04/09/2019 Lees meer >>
Drenthe verlengt aanvraagtermijnen subsidies Duurzame Melkveehouderij 04/09/2019 Lees meer >>
Nieuwe openstelling subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling 04/09/2019 Lees meer >>
Stand van zaken Investeringssubsidie duurzame energie op 2 september 04/09/2019 Lees meer >>
Fase 2 van Sportinnovator-oproep voor bedrijven geopend 04/09/2019 Lees meer >>
Nieuwe borgstellingsregeling voor jonge boeren en tuinders gepubliceerd 04/09/2019 Lees meer >>
Eén jaar Innovatiefonds Noord-Holland: ruim € 3,5 miljoen uitgeleend 03/09/2019 Lees meer >>
ERC kent € 621 miljoen toe aan 408 startende wetenschappers 03/09/2019 Lees meer >>
Nieuw Jonge Boerenfonds openbaar, open vanaf 1 januari 2020 03/09/2019 Lees meer >>
NWO vereenvoudigt financiering voor publiek-private samenwerking 03/09/2019 Lees meer >>
CrossRoads2: bijna € 2 miljoen voor nieuwe innovatieprojecten 03/09/2019 Lees meer >>
Regeling Versterking cyberweerbaarheid in 2020 opnieuw open 03/09/2019 Lees meer >>
Plafonds studiejaar 2018-2019 Subsidieregeling praktijkleren 03/09/2019 Lees meer >>
Regieorgaan SIA publiceert oproep KIEM-hbo 2019 02/09/2019 Lees meer >>
€ 5 miljoen subsidie voor aanleg laadpalen van de toekomst 02/09/2019 Lees meer >>
Steun voor digitaliseren gegevensuitwisseling in langdurige zorg 02/09/2019 Lees meer >>
Overijssel verhoogt diverse subsidieplafonds voor 2019 02/09/2019 Lees meer >>
SCI-oproep voor de professionalisering van creatieve instellingen 30/08/2019 Lees meer >>
Ruim € 113 miljoen voor baanbrekend fundamenteel onderzoek 30/08/2019 Lees meer >>
Wijziging van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 30/08/2019 Lees meer >>
Extra SIM-budget voor overige monumenten en groene monumenten 30/08/2019 Lees meer >>
POP3 Fryslân langer open voor niet-productieve investeringen water 29/08/2019 Lees meer >>
Nieuwe Zeeuwse subsidie voor sociale innovaties op de arbeidsmarkt 29/08/2019 Lees meer >>
Groningen publiceert nieuwe regeling voor leefbaarheid aardbevingsgebied 29/08/2019 Lees meer >>
Zeeland verlengt POP-openstelling 'samenwerking voor innovaties' 28/08/2019 Lees meer >>
Noord-Holland wil meer vermogen voor Participatiefonds Duurzame Economie 28/08/2019 Lees meer >>
Groningen komt met nieuwe regeling voor leefbaarheidsprojecten 28/08/2019 Lees meer >>
Subsidie energiebesparing eigen huis: stand van zaken op 26 augustus 27/08/2019 Lees meer >>
Stand van zaken regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie 27/08/2019 Lees meer >>
Interreg-project ROCKET Reloaded in oktober open voor aanvragen 26/08/2019 Lees meer >>
Topsector T&U challenge 'Verhoog met techniek de voedselproductie in de kas' 26/08/2019 Lees meer >>
Plafond regeling Friese “bergboeren” lijkt bereikt 22/08/2019 Lees meer >>
Ophoging subsidieplafonds twee Limburgse subsidieregelingen voor evenementen 22/08/2019 Lees meer >>
Regio West-Brabant steekt € 100.000 extra in Leisure Ontwikkel Fonds 21/08/2019 Lees meer >>
SCI publiceert open oproep 'Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat' 21/08/2019 Lees meer >>
ZonMw-oproep lokale initiatieven aanpak eenzaamheid ouderen 21/08/2019 Lees meer >>
Zuid-Hollands budget opruiming drugsafval uitgeput 21/08/2019 Lees meer >>