Innofunding Nieuws

Zoeken

Titel Publicatie Link Bron
Aantal aanvragen voor NOW 2.0 veel lager dan voor NOW 1.0 12/08/2020 Lees meer >>
Nog ruim € 11 miljoen beschikbaar voor hernieuwbare energieprojecten 12/08/2020 Lees meer >>
Derde ronde Hestia-impuls verlengd tot en met 10 november 11/08/2020 Lees meer >>
Corona-OverbruggingsLening voor ruim 600 startups en scale-ups 11/08/2020 Lees meer >>
Nieuwe budgetoverzichten voor de DEI+ en de TSE-studies Industrie 11/08/2020 Lees meer >>
Overijssel verhoogt LEADER-budget voor Salland en Zuidwest-Twente 11/08/2020 Lees meer >>
Binnenkort nieuwe regeling voor coronaschade amateursport 10/08/2020 Lees meer >>
Nieuwe deelbudgetten OP-Oost alweer deels overvraagd 10/08/2020 Lees meer >>
Noord-Hollandse LEADER-regeling weer open in oktober 10/08/2020 Lees meer >>
NWO-oproep 'Aquatische voedselproductie' 07/08/2020 Lees meer >>
NWO-oproep 'Sleuteltechnologieën' 07/08/2020 Lees meer >>
Stand van zaken Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 06/08/2020 Lees meer >>
NWO-oproep 'Leefstijl en Leefomgeving' 05/08/2020 Lees meer >>
NWO-oproep 'Innovaties voor wind- en zonne-energie' 05/08/2020 Lees meer >>
NWO-oproep 'Leven met Dementie' 04/08/2020 Lees meer >>
ZonMw-oproep binnen programma Verpleging en Verzorging 04/08/2020 Lees meer >>
Derde aanvraagperiode Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten geschrapt 03/08/2020 Lees meer >>
Plafond DRIVE tweede helft 2020 03/08/2020 Lees meer >>
Shell en Eneco bouwen derde windpark op zee zonder subsidie 31/07/2020 Lees meer >>
NWO-oproep Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer 31/07/2020 Lees meer >>
NWO-oproep ECCM/MVI Top-Up 31/07/2020 Lees meer >>
Medio augustus nieuwe regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties 31/07/2020 Lees meer >>
Meer steun voor door Corona-crisis getroffen aquacultuursector 31/07/2020 Lees meer >>
ZonMw-oproep voor tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden 30/07/2020 Lees meer >>
ZonMw-oproep binnen programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 30/07/2020 Lees meer >>
Nieuwe Utrechtse regeling moet cultuur- en erfgoedinstellingen bij herstart na Coronacrisis 30/07/2020 Lees meer >>
Nieuwe regeling voor watermaatregelen Waterschap Vallei en Veluwe 30/07/2020 Lees meer >>
Specifieke uitkering moet gemeenten helpen bij aanpak radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 30/07/2020 Lees meer >>
Subsidieregeling voor scholing van jonggehandicapten opnieuw verlengd 30/07/2020 Lees meer >>
Veel animo en aanstaande uitbreiding TVL-regeling 29/07/2020 Lees meer >>
SBIR-oproep sportevenementen voor publiek 29/07/2020 Lees meer >>
SBIR-oproep veilige heropening binnensportaccommodaties 29/07/2020 Lees meer >>
NWO publiceert oproep NGinfra Responsive Futures 28/07/2020 Lees meer >>
NWO Open Competitie ENW - M opent op 6 augustus 28/07/2020 Lees meer >>
Wijziging financieringsmodel Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 27/07/2020 Lees meer >>
Flevoland komt met subsidies voor COVID-19 maatregelen cultuursector 24/07/2020 Lees meer >>
SBIR-oproep voor de monitoring van bruggen en kademuren 24/07/2020 Lees meer >>
Budget digitaliseringsvouchers Overijssel al ruimschoots overvraagd 24/07/2020 Lees meer >>
Overijssel trekt subsidieregelingen voor de agro&food-sector in 24/07/2020 Lees meer >>
Nieuwe regeling helpt mensen zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt 24/07/2020 Lees meer >>
Utrecht publiceert nieuwe regeling voor cultuur en erfgoed 23/07/2020 Lees meer >>
Subsidie voor terugdringen lerarentekort primair onderwijs in G5-gemeenten 23/07/2020 Lees meer >>
SCI maakt nieuwe regeling voor activiteitenprogramma’s bekend 23/07/2020 Lees meer >>
Intermediairs mogen binnenkort wellicht ook TVL-aanvragen indienen 22/07/2020 Lees meer >>
SCI opent oproep Uitzonderlijke Presentaties #3 22/07/2020 Lees meer >>
Subsidieregeling nieuwe makers Overijssel per direct gesloten 22/07/2020 Lees meer >>
Limburg komt met subsidie voor participatie kwetsbare inwoners 22/07/2020 Lees meer >>
Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 gepubliceerd 22/07/2020 Lees meer >>
Noord-Brabant wijzigt subsidieregeling voor hedendaagse cultuur 21/07/2020 Lees meer >>
Gelderland publiceert twee nieuwe COVID-19 subsidieregelingen 21/07/2020 Lees meer >>
EU-akkoord gaat ten koste van het budget voor Horizon Europe 21/07/2020 Lees meer >>
Derde call onderzoeksprogramma DeepNL open voor aanvragen 21/07/2020 Lees meer >>
Noord-Holland stimuleert verbetering regionaal fietsnetwerk 20/07/2020 Lees meer >>
Steun voor coachende makers en makende coaches binnen urban arts 20/07/2020 Lees meer >>
Regeling urban arts talent opnieuw open voor aanvragen 20/07/2020 Lees meer >>
Nieuwe openstelling 'Brabant geeft energie' bekendgemaakt 20/07/2020 Lees meer >>
€ 500.000 extra subsidiebudget voor circulaire ketenprojecten 20/07/2020 Lees meer >>
Subsidieplafond voor internationaliseren funderend onderwijs bereikt 17/07/2020 Lees meer >>
€ 62 miljoen Europese subsidie voor de Nederlandse infrastructuur 17/07/2020 Lees meer >>
Uitgangspunten Utrechtse cultuur- en erfgoedregelingen goedgekeurd 17/07/2020 Lees meer >>
Nieuwe oproep NWA-programma 'Onderzoek op routes door consortia' 17/07/2020 Lees meer >>
ZonMw-oproep voor onderzoek naar herstelzorg COVID-19 patiënten 17/07/2020 Lees meer >>
MIA\Vamil 2019: € 3,7 miljard aan milieuvriendelijke investeringen gemeld 17/07/2020 Lees meer >>
Gelderland kondigt komst nieuwe COVID-19 subsidieregelingen aan 16/07/2020 Lees meer >>
Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland uitgebreid en geactualiseerd 16/07/2020 Lees meer >>
Nieuwe Limburgse subsidieregeling voor archeologie en klein erfgoed 16/07/2020 Lees meer >>
Subsidieregeling snel groeiende bedrijven Overijssel langer open 15/07/2020 Lees meer >>
Utrecht publiceert nieuwe regeling voor restauratie rijksmonumenten 15/07/2020 Lees meer >>
Verduurzamingsonderzoek subsidiabel bij herbestemming van monumenten 15/07/2020 Lees meer >>
Nieuwe Overijsselse subsidieregeling voor de aanplant van bomen 15/07/2020 Lees meer >>
Zeeland verlengt openstelling voor LEADER-projecten 15/07/2020 Lees meer >>
FNO komt met nieuwe call binnen programma Klein Geluk 15/07/2020 Lees meer >>
ZonMw-oproep 'Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg - open ronde 4' 15/07/2020 Lees meer >>
Provincie Limburg kondigt drietal nieuwe subsidieregelingen aan 15/07/2020 Lees meer >>
Limburg publiceert nieuwe regeling voor de instandhouding van kerken 15/07/2020 Lees meer >>
Overijssel verhoogt budgetten voor evenementen en binnensteden 15/07/2020 Lees meer >>
SBIR-oproep voor satellietdatagebruik bij veranderingen in het watersysteem 14/07/2020 Lees meer >>
Extra impuls mbo-stages en leerbanen binnen Subsidieregeling praktijkleren 14/07/2020 Lees meer >>
Nieuwe openstelling Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 14/07/2020 Lees meer >>
SCI-oproep 'This is not a Simulation!' gepubliceerd 13/07/2020 Lees meer >>
Nieuwe ronde RAAK-mkb open voor aanvragen 13/07/2020 Lees meer >>
Nieuwe ZonMw-oproep Goed Gebruik Geneesmiddelen 13/07/2020 Lees meer >>
Oproep voor de Nationale Sportinnovator Prijs 2020 13/07/2020 Lees meer >>
Evaluatie Nederlandse deelname aan Eurostars, Eureka Clusters en JTI's 13/07/2020 Lees meer >>
Extra geld voor regionale aanpak personeelstekort onderwijs 13/07/2020 Lees meer >>
Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open 13/07/2020 Lees meer >>
SCI publiceert oproep 'This is not a Simulation!' 13/07/2020 Lees meer >>
Waddenfonds maakt nieuwe thematische openstelling bekend 11/07/2020 Lees meer >>
€ 19,5 miljoen om coronaschade amateursportclubs te compenseren 10/07/2020 Lees meer >>
Overijssel ondersteunt bedrijven en verenigingen tijdens de coronacrisis 10/07/2020 Lees meer >>
Zuid-Holland steunt BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden 09/07/2020 Lees meer >>
Oproep voor ontwikkeling en oprichting European Digital Innovation Hubs 09/07/2020 Lees meer >>
Subsidie voor gemeenten om overlast van asielzoekers te verminderen 09/07/2020 Lees meer >>
EZK stelt € 4,6 miljoen beschikbaar voor nieuwe regionale MKB-deals 09/07/2020 Lees meer >>
Jaarbudget 2020 voor subsidie nieuwe elektrische auto's nu al overtekend 09/07/2020 Lees meer >>
Nieuwe Friese subsidieregeling voor het herstel van de biodiversiteit 08/07/2020 Lees meer >>
Groningen verhoogt subsidieplafonds voor tweetal EBG-regelingen 08/07/2020 Lees meer >>
Regeling voor COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân gepubliceerd 08/07/2020 Lees meer >>
Extra budget voor innovatiekrediet voor technische ontwikkelingsprojecten 08/07/2020 Lees meer >>
Beleidsexperiment menselijk kapitaal (MKB!dee) gewijzigd én opnieuw open 08/07/2020 Lees meer >>