Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Projectfinanciering

Innofunding realiseert financieringsaanvragen voor innovatieve projecten. Voor risicovolle investeringen in innovatie bestaan verschillende soorten overheidsregelingen, zoals subsidies, fiscale voordelen, kredieten, en (internationale) regelingen voor consortia. Een impressie van regelingen die wij veelvuldig succesvol realiseren voor klanten: 

  • WBSO is een fiscale stimuleringsmaatregel voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), waarmee via een vermindering op de loonheffing de kosten van innovatieprojecten worden verlaagd. WBSO biedt tevens toegang tot de Innovatiebox.
  • MIT is een subsidieregeling voor het MKB, gericht op innovatieve haalbaarheids- en R&D samenwerkingsprojecten binnen de Nederlandse Topsectoren.
  • Specifiek binnen de Topsector Energie zijn er veel verschillende subsidieprogramma’s voor energie-innovatie, CO2-reductie en hernieuwbare energie.
  • Horizon 2020 is het grootste Europese onderzoeks- en innovatieprogramma, waarbinnen Innofunding vooral veel succes heeft met het SME Instrument (Europese opschaling voor het MKB).
  • In het Eurostars programma wordt internationale samenwerking in R&D  onder leiding van innovatieve MKB-bedrijven gestimuleerd.
  • Voor het opschalen van nieuwe producten met een sterke business case kan een risicodragend Innovatiekrediet worden aangevraagd.
  • Met Vroegefasefinanciering kunnen start-ups de haalbaarheid van het ontwikkelen van een nieuw idee tot een vermarktbaar product voor een beoogde investeerder nader in kaart brengen.
  • De DHI-regeling en het Dutch Good Growth Fund (DGGF) ondersteunen MKB-ers met internationale ambities door het faciliteren van demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies en kredieten.
  • De Seed Business Angel regeling stelt matching op een participatiefonds ter beschikking voor investeringen in technische (en creatieve) start-ups.
  • Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA) leiden tot extra aftrekposten op het bedrijfsresultaat na investeringen in bijvoorbeeld energiezuiniger of milieuvriendelijker productiemiddelen, waardoor de belastingdruk bij fiscale winst kan worden verminderd.

Neem contact met ons op voor een op uw situatie en strategie toegespitst aanbod.