Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Topsectoren

Sinds 2011 heeft de overheid een nieuw bedrijvenbeleid ingezet. Uitgangspunt is dat de overheid niet stuurt met regels en subsidies, maar Nederlandse bedrijven de ruimte geeft om te ondernemen, te investeren, te innoveren en te exporteren. Zodoende moeten de Topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker worden. Om dat te bereiken, gaan overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen werken aan kennis en innovatie om de Nederlandse concurrentiekracht te versterken.

Onderdeel van dit Topsectorenbeleid is privaat-publieke samenwerking voor onderzoek en innovatie in zogenoemde Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). Dit moet leiden tot meer vraag gestuurde (subsidie)inzet van het onderzoek, waardoor de kennisverspreiding naar het bedrijfsleven wordt versneld. Binnen TKI's kunnen R&D samenwerkingsprojecten tussen kennisinstellingen en bedrijfleven worden opgezet en gefinancierd. Ieder TKI kent hierbij een eigen werkwijze.

Op basis van het beleid van de TKI's kunnen MKB-bedrijven gebruik maken van de MIT-regeling. Subsidie tot maximaal 200kEUR kan worden verkregen voor een R&D-samenwerkingsproject met een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers. Voor een haalbaarheidsproject bedraagt het subsidieplafond 50kEUR. Zie ook: http://www.rvo.nl/mit

TopsectorenTKI's
Overzicht TKI's in Topsectoren
Agri & FoodAgri & Food
EnergieBio-energie, Energiebesparing Gebouwde Omgeving (EnerGO), Gas, Wind op zee, Energiebesparing Industrie, Smart grids en Zonne-energie
Creatieve industrieCLICKNL
Life sciences & HealthLSH (Life Sciences & Health)
WaterDeltatechnologie, Maritiem, Watertechnologie.
High Tech Systemen en MaterialenHigh Tech Systemen en Materialen, inclusief ICT en nanotechnologie
LogistiekDinalog
ChemieInstitute for Sustainable Process Technology, Nieuwe Chemische Innovaties, Smart Polymeric Materials, Biobased Economy
Tuinbouw en uitgangsmaterialen

Tuinbouw, Uitgangsmaterialen