Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Projecten

Minder netcongestie, meer energietransitie

Sijmen Verveer & Jasper van Hijfte | 28-10-2019

De huidige Nederlandse energiehandelsmarkten zijn te beperkt om de energietransitie op te vangen en intrinsiek ongeschikt om de groeiende congestie-effecten weg te werken. Samen met KPN, ENECO, ETPA en TNO heeft Innofunding een TSE DEI+ pilotproject vormgegeven op basis waarvan een nieuw transactieplatform wordt ontwikkeld voor flex operators om herkomst van de energie vast te leggen.

Energietransitie veroorzaakt netcongestie
In Nederland is er de mogelijkheid voor (duurzame) asset operators om hun (overschot aan) energie te verhandelen op de energiehandelsmarkten. De capaciteit die beschikbaar komt voor flexibiliteit door deze assets groeit snel met de energietransitie, door grotere volatiliteit en aanbod van hernieuwbare energie, en door de meerdere cycli die flex-assets op één dag (intra-day) kunnen doorlopen. Deze groeisnelheid kunnen netbeheerders niet (meer) bijbenen. 

LABELS voor energie
De beschikbare informatie over de inkoopbare energie is beperkt tot de prijs per kilowattuur (kWh), tijdstip en het volume. Informatie over herkomst, zoals hoe grijs, blauw of groen de ingekochte energie is, is niet beschikbaar. De huidige marktplaatsen zijn daarmee intrinsiek ongeschikt om de congestie-effecten van het grotere flex-aanbod weg te werken, mede door de hoge (kosten)drempel voor toetreding, collaterals, margining en IT van spotmarkten. Samen met KPN, ENECO, ETPA en TNO heeft Innofunding een DEI+ pilotproject vormgegeven op basis waarvan nu een transactieplatform wordt ontwikkeld voor flex operators. Hier worden mechanismen ontwikkeld waarmee kan worden vastgelegd welk label de energie heeft die in een flex asset wordt geladen en vervolgens weer wordt terug geleverd.

Door toevoegen van deze energiebroninformatie kunnen er bewuste keuzes gemaakt worden met energie (ver)koop en kan netcongestie verminderd worden door energie zo veel als mogelijk lokaal te verhandelen. 

Zie ook:
www.etpa.nl
https://www.topsectorenergie.nl/spotlight/netcongestie-blokkeert-de-energietransitie


Dit project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.