Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Projecten

Laagdrempelig van het gas af

Philip Hoogreef | 26-07-2021

De komend jaren moet Nederland in hoog tempo van het gas af – om aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te voldoen moeten er zo’n 200.000 huizen per jaar worden voorzien van een gasloze warmtevoorziening. Met name de vele bestaande rijwoningen in Nederland van voor de jaren ’90 zijn niet geschikt voor warmtebronnen als een warmtepomp. Om van het gas af te gaan zijn daardoor momenteel hoge investeringen nodig aan de radiatoren en isolatie, en is er vaak een grote, luidruchtige buitenunit nodig.

Als oplossing voor het geschetste probleem, heeft Tarnoc de Tarnoc Turbineketel ontwikkeld: een zeer efficiënte 1-op-1 vervanger van de oude cv-ketel. Extra apparaten naast de ketel of aan de buitengevel - zoals bij verschillende types warmtepompen - zijn niet nodig. De Turbineketel levert water met hoge temperatuur, voor je verwarming, keukenkraan en badkamer. Je kunt bestaande radiatoren en thermostaten gewoon blijven gebruiken. Hiermee moet de drempel om van het gas af te gaan significant worden verlaagd. 

De Warmtewissel
Tarnoc was eerder met dit concept één van de drie winnaars van de Warmtewissel, een prijsvraag die is uitgeschreven door 8 Brabantse woningcorporaties. De Warmtewissel heeft als doel om innovatieve technieken voor het verduurzamen van de warmtevraag te verkennen en een ideale vervanger te vinden voor de gasgestookte cv-ketel. Jaarlijks worden er door de 8 deelnemende corporaties circa 5.000 individuele gasketels vervangen. Huidige oplossingen op de markt bieden nog onvoldoende mogelijkheid om deze installaties te verduurzamen. Als één van de deelnemers van de Warmtewissel heeft woningcorporatie WonenBreburg een woning in de Kruidenbuurt in Tilburg beschikbaar gesteld als testlocatie.

Voor de verwarmingsmonteur zal de installatie van een Turbineketel geen verrassingsmaaltijd zijn. Het apparaat wordt via 2 DN22 buizen aangesloten op het bestaande afgiftesysteem. De Turbineketel wordt gevoed via een 3 fase aansluiting in de meterkast. De kleine boiler dient als buffervat voor het sanitair warm water. De voornaamste functie van het vat is om pendelgedrag te voorkomen en het CW3 niveau van de Turbineketel tijdelijk te verhogen naar CW6. Zo kan er tijdens het douchen tot wel 15 minuten lang een tweede tapwaterpunt van warm water worden voorzien. Geen gegil vanuit de douche dus wanneer er in de keuken even wordt afgewassen.

Pilottest
Vorig jaar heeft Tarnoc een eerste compleet prototype van de Turbineketel gebouwd en is in een woning aan de Ganzerikhof in Tilburg de eerste pilotopstelling van de Turbineketel gerealiseerd en uitgebreid getest. In deze video vertelt medeoprichter Vincent Wijdeveld er meer over. 

De Turbineketel is geïnstalleerd op de zolderverdieping van de woning, en wordt met de buitenlucht verbonden via twee luchtkanalen met een dakdoorvoer. Van buitenaf is de woning amper te onderscheiden van de andere woningen in de straat. Er is geen buitenunit die het aanzicht van de woning aantast of geluidsoverlast creëert voor omwonenden. Daarnaast zijn er aan de schil geen aanpassingen uitgevoerd en is de installatie goed te combineren met zonnepanelen. 
 


Pilotprototype Tarnoc Turbineketel in woning van WonenBreburg

Met de pilotopstelling zijn uitvoerige testen uitgevoerd met het systeem en is er praktijkervaring opgedaan met gebruikerspatronen en -wensen, om zo de regeltechniek optimaal af te stellen voor de bewoners. Een volgende stap is om de technologie uit te ontwikkelen en op grotere schaal te demonstreren, en daarna zo snel mogelijk te helpen met bijdragen aan de doelstelling om tienduizenden woningen per jaar van het gas af te krijgen. 

Innofunding adviseert en ondersteunt Tarnoc bij het financieren van haar innovaties, waaronder het opstellen van de aanvraag voor het pilotproject. Recent is een aanvraag voor de hierboven benoemde demonstratie ingediend. 

Het pilotproject is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.