Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Projecten

Festival op batterijen

Sijmen Verveer & Rebekka Lennings | 04-06-2019

Dat festivals veel energie verbruiken met o.a. licht- en geluidssystemen zal niemand verbazen. Maar waar de meesten niet bij stil zullen staan is dat deze energie op locatie leveren, en daarbij te garanderen dat gebruik wordt gemaakt van groene energie, een enorme uitdaging vormt. Een terugkerende klant van Innofunding gaat deze uitdaging aan en heeftvia ons subsidie aangevraagd  om een innovatief batterijsysteem voor de opvang van duurzame energie te ontwikkelen.

Power to the festival
Festivals en andere evenementen worden over het regelmatig op afgelegen locaties gehouden. Op deze locaties is meestal niet voldoende aansluiting aanwezig aan het stroomnetwerk, om de  (tijdelijke) stroom vretende apparatuur op een festival te laten draaien. Momenteel wordt dat opgelost door vervuilende dieselaggregaten in te zetten. Deze machines verbranden diesel erg onzuinig, creëren herrie en stank en produceren een hele hoop onnodige CO2. Dit is natuurlijk niet meer van deze tijd, zeker vanwege het vaak duurzame imago dat festivals willen creëren.

Batterijen gaan groen
Greener Power Solutions gaat de uitdaging aan hier verandering in te brengen, en heeft als missie de benodigde tijdelijke stroom op evenementen, zoals festivals, 100% groen aan te bieden met behulp van batterijcontainers. Met behulp van artificial intelligence, geavanceerde machine learning gebaseerde clustering en forecasting algoritmes, ontwikkelt Greener een mobiele batterijcontainer welke flexibel kan worden ingezet. Zo kan de container opladen bij duurzame energieopwekkingsgebieden, om als bijkomend voordeel grootschalig het tijdelijke overschot aan stroom op te vangen achter de meter, en de stroom later in andere gebieden met een (tijdelijke) stroomvraag in te kunnen zetten.

Met behulp van Innofunding heeft Greener een plan ingediend voor subsidie voor dit project. Ze zullen zo een goede bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van Nederland, en aan een schonere wereld. Een gaaf en innovatief project voor duurzaam Nederland.

Zie ook:
www.greener.nu


Dit project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.