Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Projecten

Een onderhoudsrobot voor windmolenbladen

Onne Sypkens & Sijmen Verveer | 27-08-2019

De Topsector Energie heeft via RVO een omvangrijke subsidie toegekend aan Fieldlab Zephyros voor het smart maintenance innovatieproject AIRTuB (Automatische Inspectie en Reparatie van Turbine Bladen). We hebben dit project met World Class Maintenance opgezet voor een aantal van onze hightech klanten.

Het World Class Maintenance Fieldlab “Zephyros” zet in op het optimaliseren van onderhoud voor energietechnologieën. Voor de offshore industrie wordt nieuwe kennis opgedaan rondom het onderhoud van windmolens op zee. Windmolenbladen hebben zwaar te lijden onder schade door bijvoorbeeld regen, hagel, blikseminslag en vorst, waardoor de energieopbrengst van de turbine kan teruglopen, of in het ergste geval de molen onverwacht uit moet vallen voor onderhoud.

In het project wordt nader onderzocht hoe dit soort schades op en onder de coating van de bladen precies ontstaan en zich ontwikkelen. Hiertoe worden theoretische modellen en CFD simulaties gebruikt. Om de schades op een veilige en snelle wijze met computer vision technieken te kunnen inventariseren, ontwikkelt de TU Delft spin-off Fusion Engineering samen met Demcon een non-lineair adaptive control systeem voor multicopter inspectiedrones die boven zee ook onder windkracht 7 en bij harde windvlagen kunnen blijven vliegen en landen op de turbines van Eneco. Uiteindelijk zal de drone autonoom kunnen vliegen en precisielandingen kunnen uitvoeren, waarvoor een navigatiesysteem en een sensorsysteem met path determination ontwikkeld wordt.

Qlayers ontwikkelt vervolgens een printmethode waarmee coatings op een zeer gecontroleerde manier op de leading edge van een blad kunnen worden aangebracht. Samen met LM Wind Power zal onderzocht worden in de wind tunnel van LM of de printmethode de AEP kan verhogen doordat de oppervlakte ruwheid verlaagd wordt. De printmethode zou in potentie geïntegreerd kunnen worden met een crawler of robot om zo offshore coating reparaties uit te voeren.

Op basis van de windmolenblad data vergaard met de drone zullen Performance Indicators gegenereerd kunnen worden in een digitaal dashboard, waarmee onder andere Predictive Maintenance voor het windpark mogelijk wordt.

Zie ook:
www.fusion.engineering
www.qlayers.com
www.worldclassmaintenance.com/innovatieprojecten-van-fieldlab-zephyros


Het project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.