Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Projecten

Een bos planten op onvruchtbaar land

Matthijs Mees & Maikel Pauw | 15-05-2020

Om klimaatverandering te kunnen stoppen, is enkel het beperken van onze CO2 uitstoot niet genoeg. Om verschil te maken moet er ook op grote schaal actief CO2 uit de lucht gehaald worden. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, maar verreweg de meest effectieve, natuurlijke oplossing is het planten van bomen. Land Life Company zet zich hiervoor in, door onvruchtbare en gedegradeerde grond om te toveren in bossen.

De meest effectieve vorm van koolstof afvang
De mens heeft de aarde flink aangetast en hele stukken grond zijn onvruchtbaar geworden. Land Life Company heeft een innovatieve technologie ontwikkeld om deze gebieden te kunnen herbebossen. Zo worden ecosystemen hersteld die niet meer uit zichzelf kunnen herstellen. Eén volwassen boom haalt ongeveer 22kg CO2 per jaar uit de lucht, waarmee enorme klimaatimpact wordt gemaakt en gedegradeerde stukken grond worden hersteld.

The Cocoon: geen irrigatie nodig
Land Life Company plant bomen in droge en gedegradeerde stukken grond met hun innovatieve, biologisch afbreekbare Cocoon. Via een waterreservoir (van 25 liter) kan de kiemplant tijdens periodes van droogte worden voorzien van voldoende water, waardoor de plant diep genoeg kan wortelen, zelfs zonder regenval of irrigatie. Na 6 tot 12 maanden zijn het zelfstandige, gezonde bomen die geen verdere irrigatie nodig hebben en zelfstandig via hun wortels vocht uit de grond kunnen opnemen. Hiermee wordt de plant door de eerste kritieke maanden geholpen, waarmee de overlevingskans van de bomen stijgt tot minstens 90%. 

Continuïteit herbebossing 
Grote bedrijven proberen steeds actiever bezig te zijn om bij te dragen aan het reduceren van CO2 uitstoot, of om hun CO2 uitstoot te compenseren. Eén van de manieren waarop bedrijven dit doen is door het inzetten van Land Life Company om nieuwe bossen te planten, waarbij het bedrijf de kosten van herbebossing voor rekening neemt. Op deze manier kan Land Life Company doorgaan met het planten van bomen en kan er verder worden geïnnoveerd voor verdere groei. Eén van deze innovaties, waarvoor Innofunding tevens financiering heeft verzorgd, is het geautomatiseerd kunnen planten van bomen met een Cocoon met behulp van een plantmachine.

Innofunding heeft Land Life Company geholpen door diverse subsidies aan te vragen om hun R&D-activiteiten te stimuleren. Land Life Company creëert met deze technologieën veel impact wereldwijd door het op grote schaal herbebossen van land.


        


Zie ook:
https://landlifecompany.com/
Artikel NOS
Artikel Europese Commissie

Dit project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.