Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
31

Compensatie voor bedrijven met hoge elektriciteitskosten door emissiehandel

Met de vandaag gepubliceerde subsidieregeling 'Indirecte emissiekosten ETS' (Emissions Trading Scheme) compenseert Minister Kamp van Economische Zaken bedrijven die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel. De Europese Unie geeft haar lidstaten de mogelijkheid om deze financiële compensatie te verlenen.

Ondernemers uit vijftien bedrijfstakken komen in aanmerking voor de subsidie. Dit zijn onder andere producenten uit de aluminium-, staal-, kunstmest-, papier- en kunststoffensector. Een volledig overzicht vindt u in bijlage 1 van de regeling.

Ondernemers die voor subsidie in aanmerking willen komen, dienen als tegenprestatie hun energie-efficiëntie te verbeteren. Zij kunnen voldoen aan deze voorwaarde door deel te nemen aan de bestaande meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001- 2020 (MJA3) of de meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS ondernemingen (MEE). Kijk voor meer informatie op MJA Deelnemen.
Ondernemers die voor compensatie in aanmerking willen komen en die nog niet deelnemen aan de convenanten, kunnen zich tot uiterlijk 31 januari 2014 aanmelden voor een van de convenanten. Toetsing van de aanmelding door Agentschap NL, of een onderneming al dan niet kan toetreden tot een van de convenanten, neemt een maand in beslag.

Vanaf 2014 is er jaarlijks € 77 miljoen beschikbaar. De minister verdeelt het subsidieplafond evenredig over de ingediende aanvragen. De subsidie wordt verstrekt in het jaar volgend op het jaar waarin de kosten worden gemaakt.
Aanvragen voor de eerste openstelling kunnen worden ingediend van 1 januari 2014 tot en met 28 februari 2014.

Het ministerie van Economische Zaken en Agentschap NL organiseren op donderdag 28 november en dinsdag 10 december informatiebijeenkomsten waarin wordt ingegaan op de achtergrond van de regeling.

Terug naar overzicht