Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
31

Toekomst van Europees Sociaal Fonds (ESF)

Op Europees niveau zijn de onderhandelingen over de conceptverordeningen voor de nieuwe periode van het ESF nog steeds aan de gang. De verwachting is dat de verordeningen in het najaar van 2013 worden vastgesteld.

Op nationaal niveau is in drie themagroepen (re-integratie, duurzame arbeidsinzet en tegengaan voortijdig schoolverlaten/ondersteunen van de arbeidstoeleiding van jongeren zonder startkwalificatie) gesproken over de inhoudelijke invulling van de volgende ESF periode. Daarnaast is met deskundigen gesproken over hoe de uitvoering van ESF gemakkelijker zou kunnen. In deze themagroepen zaten deskundigen vanuit departementen (OCW, EL&I, V&J, BZK), gemeenten, VNG, UWV, sociale partners en het onderwijsveld.

Het ministerie SZW gebruikt de resultaten van deze gesprekken voor het opstellen van het Operationeel Programma, het plan van Nederland voor de komende ESF periode. Hierover start de Commissie dit najaar de onderhandelingen met Nederland. Daarnaast werken de departementen van EL&I en SZW aan de opstelling van het partnership agreement met de Europese Commissie. In dit agreement zullen op hoofdlijnen de programma’s van verschillende Europese fondsen worden samengevat.

Terug naar overzicht