Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
31

Op fiscale en subsidieregelingen wordt in 2017 per saldo € 352 miljoen bezuinigd

 • korting op de generieke subsidieregelingen voor het bedrijfslevenbeleid en de topsectoren;
 • in 2014 wordt er in totaal € 93 miljoen bezuinigd op de RDA, de innovatiebox en de WBSO. Dit bedrag loopt op naar € 160 miljoen in 2015 e.v.;
 • verhoging van het budget met jaarlijks € 110 miljoen voor de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's); wanneer EZ cofinanciering voor Horizon 2020 dient te leveren, dan zal die ten laste van de TKI-toeslagmiddelen (TKITOESLAG) worden gebracht;
 • er komen tien publiek-private doorbraakprojecten, onder meer gericht op het vergroten van het gebruik en de kennis van ict door het midden- en kleinbedrijf, in de topsectoren en in sectoren als onderwijs en zorg;
 • geleidelijke vermindering van de fiscale voordelen die zzp'ers en kleine ondernemers hebben ten opzichte van werknemers. Dit moet in 2015 zo'n € 500 miljoen opleveren;
 • er komt vanaf 2015 een aparte winstbox waarin ondernemersfaciliteiten zullen opgaan; de ondernemer betaalt 28,5% belasting over de winst; hierbij worden betrokken de zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, meewerkaftrek, startersaftrekken en de S&O-aftrek. Het bewerkelijke urencriterium kan dan komen te vervallen;
 • de regeling tijdelijke Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) wordt structureel gemaakt, met een garantieplafond van € 400 miljoen per jaar;
 • om ondernemers te kunnen laten groeien wordt de krediet- en kapitaalverschaffing versoepeld en kunnen kleine ondernemers via Qredits (QREDITS) een microkrediet krijgen tot € 150.000 (nu € 50.000);
 • het ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw (EL&I) gaat weer ministerie van Economische Zaken heten (EZ);
 • er komt een minister van Buitenlandse Handel onder het ministerie van Buitenlandse Zaken; tevens komen er mogelijk minder diplomatieke vertegenwoordigingen; nadruk blijft op economische diplomatie;
 • er wordt een revolverend fonds internationale samenwerking opgericht. Hieruit kunnen investeringen in ontwikkelingslanden worden ondersteund, in het bijzonder die van het midden- en kleinbedrijf. Daartoe wordt in de jaren 2014 t/m 2016 jaarlijks € 250 miljoen ingezet ter voeding van het fonds;
 • de product- en bedrijfschappen worden afgeschaft; de publieke taken van de productschappen worden ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers kunnen ervoor kiezen de andere taken zoals voorlichting, promotie en belangenbehartiging voor eigen rekening uit te voeren, bijvoorbeeld in een brancheorganisatie.

Terug naar overzicht