Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
31

Wijziging deadline BOPO Sectorontwikkeling en autonomie

Het ministerie van OCW heeft de programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO) gevraagd om voor de programmalijn Sectorontwikkeling en autonomie onderzoek uit te zetten. Deze programmalijn richt zich op het vergaren van kennis en inzichten over (de effecten van) het beleid op het gebied van bestuurlijk handelen in het primair onderwijs, om zodoende de onderwijskwaliteit te verhogen. 

Met het oog op de vakantieperiode is besloten, de deadline voor het indienen van voorstellen voor deze call te wijzigen. Aanvragen kunnen nu worden ingediend tot en met 10 september 2013.
Het budget is € 375.000. Maximaal één aanvraag zal worden gehonoreerd. BOPO is ondergebracht bij het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW).

Terug naar overzicht