Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
31

Openstelling subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland

De provincie Zeeland heeft het openstellingsbesluit voor de Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) voor 2013 gepubliceerd.
 
Voor het onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap is voor 2013 een subsidieplafond vastgesteld van € 288.000.
Voor het onderdeel functieverandering is voor 2013 een subsidieplafond vastgesteld van € 1.332.000.
De plafonds zijn uitsluitend bestemd voor de vastgestelde gebieden binnen Yerseke Moer en Vluchtheuvel, zoals opgenomen in het Provinciaal Blad.
Aanvragen kunnen gedurende 2013 doorlopend worden ingediend bij de Dienst Regelingen te Assen. De SKNL is een onderdeel van het subsidiestelsel Natuur en landschapsbeheer (SNL).

Terug naar overzicht