Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
30

Nieuwe wijzigingen Subsidieverordening Vitaal Gelderland bekend

De provincie Gelderland heeft nieuwe wijzigingen in de Subsidieverordening Vitaal Gelderland (SVG) bekendgemaakt. Het subsidieplafond voor de Regels subsidieverstrekking Sociaal en Jeugd, onderdeel Afstemmen jeugdzorg-jeugdzorgbeleid wordt verhoogd naar € 2.277812. De verhoging werkt terug tot en met 30 oktober 2012.

Daarnaast wordt de SVG 2011 met ingang van 1 januari 2013 uitgebreid met twee nieuwe regelingen.Aan het hoofdstuk Economie en Samenleving (tot 1 januari Wonen, Sociaal, Cultuur, Jeugd) worden de Regels subsidieverstrekking bibliotheekwerk en de Regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen toegevoegd.

Met de Regels subsidieverstrekking bibliotheekwerk kan de provincie subsidie verstrekken voor de inrichting van een bibliotheekvoorziening of de ontwikkeling van het beleid op het gebied van bibliotheekwerk. De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten met een minumum van € 10.000 en een maximum van € 30.000. De Regels subsidieverstrekking bibliotheekvernieuwing Gelderland komen met ingang van 1 januari 2013 te vervallen.

Met de Regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen kan subsidie worden verstrekt voor de volgende activiteit:
• versterken van duurzame exploitatie van gemeenschapsvoorzieningen;
• creëren van samenhang van functies en voorzieningen,
• versterken van zelforganiserend vermogen;
• investering in gemeenschapsvoorziening;
• ontmoetingsplek.

Aanvragen kunnen in twee tenders worden ingediend. De eerste tender loopt van 1 januari tot en met 14 april 2013. De Regels subsidieverstrekking Gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie op het platteland komen met ingang van 1 januari 2013 te vervallen.

Terug naar overzicht