Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
30

Filmfonds hanteert nieuw beleid in 2013

Binnen de beperkte budgettaire kaders schept het Filmfonds gerichte condities om een kwalitatief en divers filmaanbod te blijven stimuleren en ondersteunt het filmactiviteiten die hierop een aanvulling vormen. Het Fonds hanteert vanaf 2013 daarom een nieuwe werkwijze, waarbij filmconsulenten inhoudelijk adviseren over de selectie van filmplannen. Voorheen waren dit commissies.

In 2013 zullen drie programma’s starten met een specifiek profiel: New Screen NL, Screen NL en Screen NL Plus. New Screen NL is het programma voor nieuw talent, voor filmisch experiment en voor de korte (animatie)film. Screen NL is het programma voor speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires, waaronder ook minoritaire coproducties van regisseurs die hun tweede of volgende film willen maken. Screen NL Plus is het semi-automatische programma voor de realisering van bioscoopfilms voor een groot publiek en voor de distributie van filmproducties.

De regelingen van het Fonds zijn in overeenstemming gebracht met het beleidsplan 2013-2016. Zodra de aangepaste regelgeving door de Minister is goedgekeurd, publiceert het Fonds deze op de website en in de Staatscourant. Dit is naar verwachting medio december. De aangepaste regelingen zijn vanaf 1 januari 2013 van kracht.

De aanvraagmogelijkheden voor de regelingen Ontwikkeling van filmproducties, Realisering van filmproducties en Distributie van filmproducties zijn ook met ingang van 1 januari 2013 aangepast. Verder is het vanaf dat moment mogelijk om aanvragen in te dienen voor de nieuwe regeling Filmactiviteiten. Meer informatie over de aanpassingen en de deadllines van de regelingen in 2013 zijn te vinden op de website van het Filmfonds. 

Alle aanvragen die het Fonds in 2012 heeft ontvangen worden behandeld op basis van de regelingen die nu van kracht zijn. Het Fonds streeft ernaar voor het einde van dit jaar alle aanvragen af te handelen en aanvragers over de uitslag te berichten. Omdat het Fonds vanaf 2013 overgaat op nieuwe reglementen en een nieuwe werkwijze, zullen alle niet-ingediende digitale aanvragen in Frame na 10 december 2012 worden gewist. Vanaf 10 december 2012 is het niet meer mogelijk een nieuwe aanvraag te starten of in te dienen, met uitzondering van de Suppletieregeling en Kort!. Vanaf 15 januari 2013 is aanvragen weer mogelijk. Aanvragen in Frame kunnen uitsluitend worden ingediend met een account. Dit is aan te vragen via deze link.

Terug naar overzicht