Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
30

Economische Agenda Zeeland 2013-2015 vastgesteld

De Economische Agenda is de opvolger van het PSEB 2009-2012. In tegenstelling tot de voorgaande beleidsperioden maken ook de ambities ten aanzien van het onderwijs en de arbeidsmarkt integraal deel uit van de Economische Agenda.

De Provincie heeft vastgesteld welke concrete kansen er, in relatie met nationale en Europese ontwikkelingen, binnen de economische sectoren zijn. Dat heeft geleid tot negen businesscases. De businesscases worden geleid door een externe trekker, een ondernemer/iemand die wordt gezien als vertegenwoordiger van het veld rondom de businesscase. De Economische Agenda wordt ieder jaar herzien waardoor het altijd mogelijk is in de spelen op de actualiteit. Businesscases kunnen worden toegevoegd maar ook worden afgesloten. De huidige businesscases zijn:
• Biobased Economy;
• Containerisatie op het knooppunt van zee- en binnenvaart;
• Zeeland Care;
• Recreatieve infrastructuur;
• Leisure Hotspots Breskens, Brouwersdam;
• Foodport Zeeland;
• Nieuwe teelten en technieken in de landbouw;
• Ontwikkeling binnendijkse aquacultuur;
• Energie en Klimaat.

Voor het realiseren van de ambities van deze Economische Agenda heeft de Provincie voor de komende jaren totaal € 16,5 miljoen gereserveerd. De bedragen worden vooral ingezet voor de businesscases. Een deel van de middelen wordt jaarlijks geïnvesteerd in de algemene ontwikkeling van de verschillende thema’s en de speerpuntsectoren. De provinciale middelen zullen zoveel mogelijk worden ingezet als cofinanciering om andere financieringsstromen te verwerven (Rijk en Europa 2020).

Terug naar overzicht