Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
30

Opnieuw subsidies vanuit Waddenfonds toegekend

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan ecologie en economie van het Waddengebied. Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân verantwoordelijk voor het Waddenfonds. Bij het Waddenfonds kunnen het hele jaar door subsidieaanvragen worden ingediend. Het Waddenfonds heeft onlangs weer voor ruim € 3 miljoen aan subsidie verstrekt, dat verdeeld zal worden over de volgende projecten:
• De Buitenplaats, ONS Bos te Houwerzijl, Groningen: € 38.631 voor een ontmoetingsplaats voor volwassenen en een speelplaats voor kinderen. De ruimte wordt ingericht met een gedeeltelijk overdekte zitgelegenheid, een aantal speelelementen met een natuurlijke uitstraling en een jeu-de-boules-baan. Er zullen tevens natuureducatieve voorzieningen geplaatst worden;
• Zonnecollectief Ameland: € 2.653.445 voor de realisatie van een grootschalig zonnepark met een vermogen van 6 MW. Het zonnepark zal na de realisatie in minimaal 20% van het elektriciteitsverbruik voor het eiland voorzien. Het project is een onderdeel van het Parapluprogramma Duurzame Waddeneilanden van het samenwerkingsverband van de Waddeneilanden VAST. Dit programma richt zich voor de jaren 2012 - 2013 op duurzame openbare verlichting, zonnestroom, elektrisch vervoer en duurzame aspecten schoolgebouwen; 
• Methaanbrandstoffen op Ameland: € 740.226 voor het plaatsen, testen en stroom opwekken met behulp van 45 brandstofcellen. Met deze brandstofcellen wordt methaan (aardgas) omgezet in elektriciteit. Het project heeft een duidelijk raakvlak met het project Zonnecollectief Ameland. Bij succesvolle afronding van het project Methaanbrandstofcellen is opschaling van het aantal units mogelijk om het zonnepark te kunnen balanceren. Dit is het opheffen van onbalans op het net, door fluctuerende opbrengsten.

Een uitvoerige beschrijving van de projecten is hier te vinden.

Terug naar overzicht