Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
30

Correctiebedragen 2014 voor SDE+ gepubliceerd

In de Staatscourant zijn de correctiebedragen 2014 voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) bekendgemaakt. De SDE-subsidie richt zich op het deel van de exploitatie dat nog niet rendabel is. De werkelijke subsidie die aanvragers kunnen ontvangen is het verschil tussen het basisbedrag, ofwel de gemiddelde kostprijs van duurzame energie uitgedrukt in Euro/kWH, en het correctiebedrag, ofwel de prijs die voor duurzame energie op de markt wordt gerealiseerd.

De berekeningswijze van de voorlopige correctiebedragen voor SDE 2014 zijn als volgt:
• Wind op land 2008 en 2009 t/m 2012 < 6 MW
Correctiebedrag = marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor
Correctiebedrag = € 0,0519/kWh*0,876*1,25 = € 0,057/kWh
• Wind op land groot, windrijk en 2013 en wind in meer
Correctiebedrag= marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor
Correctiebedrag= € 0,0519/kWh*0,901*1,25 = € 0,058/kWh
• Wind op zee
Correctiebedrag= marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor
Correctiebedrag= € 0,051915/kWh*0,916*1,25 = € 0,059443/kWh;
• Zon-pv (kleinschalig)
Correctiebedrag= gemiddelde prijs kleingebruiker
Correctiebedrag= € 22,8/kWh;
• Zon-pv (grootschalig)
Correctiebedrag= marktindex* onbalansfactor
Correctiebedrag= € 0,0577/kWh* 0,94 = € 0,054/kWh;
• Afvalverbranding
Correctiebedrag= marktindex/hernieuwbaar aandeel
Correctiebedrag= € 0,0519/kWh/0,54 = € 0,096/kWh;
• Stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties, biomassa, waterkracht en osmose (overig-elektriciteit)
Correctiebedrag= marktindex
Correctiebedrag= € 0,052/kWh;
• Hernieuwbaar gas
Correctiebedrag= marktindex
Correctiebedrag= € 0,268/Nm3;
• Warmte op kleine schaal
Correctiebedrag= (marktindex+energiebelasting)/gasketelrendement/omrekenfactor
Correctiebedrag= (€ 0,268/Nm3+ € 0,1885/Nm3)/90%/0,03165 GJ/Nm3 = € 16,0/GJ;
• Warmte op middelgrote schaal
Correctiebedrag= (marktindex+energiebelasting)/gasketelrendement/omrekenfactor
Correctiebedrag= (€ 0,268/Nm3+ € 0,0163/Nm3)/90%/0,03165 GJ/Nm3 = € 10,0/GJ;
• Warmte op grote schaal
Correctiebedrag= (marktindex+energiebelasting) * 70%/omrekenfactor
Correctiebedrag= (€ 0,268/Nm3+ € 0,0000/Nm3) * 70%/0,03165 GJ/Nm3 = € 5,9/GJ;
• Gecombineerde opwekking
Correctiebedrag= (warmteproductie * warmteprijs + elektriciteitsproductie * elektriciteitsprijs)/(warmteproductie + elektriciteitsproductie)
Voorbeeld thermische conversie > 10 MW (SDE+ 2012):
Correctiebedrag = (1350000 GJ * € 5,9/GJ + 296000 GJ * € 14,4/GJ)/(1350000 GJ + 296000 GJ) = € 7,4/GJ.
 
De SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020.

Terug naar overzicht