Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
30

Regeerakkoord VVD en PvdA gepresenteerd

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) hebben op 29 oktober 2012 het regeerakkoord gepresenteerd. Hierin zijn ook budgetten voor subsidies aan het bedrijfsleven opgenomen. De belangrijkste punten zijn:

• De uitgaven aan het bedrijfslevenbeleid en topsectoren worden taakstellend beperkt. Ook de andere betrokken departementen dragen bij aan een ombuiging op subsidies aan het bedrijfslevenbeleid en topsectoren, te weten: VWS (€ 3 miljoen), IenM (€ 2 miljoen), OCW (€ 2 miljoen) en Defensie (€ 1 miljoen);
• Op de ondernemerspleinen kan worden bespaard door meer producten en diensten tegen een kostendekkende vergoeding aan te bieden en door het beëindigen van taken;
• Om een stimulans te geven aan de publiek-private samenwerking wordt het budget van de TKI-toeslag verhoogd. Die stimulans kan eveneens worden bereikt door gebruik te maken van programma’s en projecten in het kader van Horizon 2020. Mocht EZ hiervoor cofinanciering dienen te leveren, dan zal die ten laste van de TKI-toeslagmiddelen worden gebracht;
• Het budget van de WVA onderwijs is vanaf 2007 verdubbeld van € 200 miljoen naar € 400 miljoen. De Wet afdrachtvermindering Onderwijs wordt afgeschaft en vervangen door een veel beter te richten subsidieregeling op de begroting van OCW. Het voor de nieuwe regeling beschikbare budget wordt teruggebracht naar het niveau van 2007;
• In 2014 wordt er in totaal € 93 miljoen bezuinigd op de RDA, de innovatiebox en de WBSO. Dit bedrag loopt op naar € 160 miljoen in 2015 e.v..

Terug naar overzicht