Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
30

Subsidie natuur en landschap Drenthe gewijzigd

De provincie Drenthe heeft de subsidieplafonds, aanvraagperiodes en / of de tarieven voor het begrotingsjaar 2014 vastgesteld voor een aantal subsidieregelingen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, waaronder de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe.

De subsidieplafonds zijn gedeeltelijk in de vorm van een laag, symbolisch bedrag van € 1 vastgesteld. Op die manier is het toch mogelijk, aanvragen in te dienen en in behandeling te nemen. Het bedrag van € 1 is van toepassing op Natuur- en landschapsbeheer. Voor het subonderdeel Collectief agrarisch natuurbeheer is voor 2014 een bedrag van € 1.100.000 miljoen beschikbaar voor:
• de agrarische beheertypen met de aanduiding A01.01, A01.02, A02.01 en A02.02;
• toeslag collectief agrarisch natuurbeheer;
• landschapstypen met de aanduiding L01.01 t/m L01.04.

Aanvragen voor de onderdelen Natuur- en landschapsbeheer en Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunnen worden ingediend van 15 november tot en met 31 december 2013 bij de Dienst Regelingen te Assen. Zie voor meer informatie het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht