Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
30

Aanpassing van de Regeling cofinanciering sectorplannen gepubliceerd

De aanpassingen hebben betrekking op onderstaande punten:

Subsidiëring van BBL leerwerk banen
Naar aanleiding van vragen vanuit meerdere organisaties die sectorplannen zullen indienen wordt de regeling voor dit onderdeel op een aantal punten verduidelijkt. De regelaanpassing maakt het mogelijk om scholingstrajecten in de vorm van de beroepsbegeleidende leerweg met in de regel een langere looptijd te subsidiëren. De loonkosten van BBL-trajecten worden gesubsidieerd tot een percentage van 20% van het wettelijk minimumloon. Bij loonkosten wordt een vaste opslag van 32% berekend, bovenop het brutoloon. Ook geldt een gemaximeerd uurtarief van € 125 voor de kosten van adviseringsmaatregelen.

Aanvragen door individuele arbeidsorganisaties/werknemers of ZZP-ers
Hoofdregel blijft dat werknemers- en werkgeversorganisaties samen het sectorplan financieren. Maar daarnaast is het mogelijk gemaakt dat naast werknemersorganisaties ook individuele werknemers, waaronder ook ZZP-ers vallen, zelf kunnen bijdragen aan de uitvoering van maatregelen uit het sectorplan.

Deelname arbeidsorganisaties
Verder wordt verduidelijkt dat, daar waar geen werkgeversorganisatie deelneemt in het samenwerkingsverband, meerdere arbeidsorganisaties moeten deelnemen.

Terug naar overzicht