Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
30

Tiende editie Eo Wijers prijsvraag van start met bijeenkomst

De Eo Wijersstichting heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit van Nederland te verbeteren op bovenlokaal schaalniveau. Dit probeert de stichting met name te bereiken door ontwerpprijsvragen te organiseren. Op donderdag 20 juni vindt een Eo Wijers-Tweeluik plaats. Tijdens deze dag wordt terug gekeken op de negende editie van de prijsvraag. In het tweede dagdeel wordt het onderwerp voor de tiende editie verkend:
Stedelijke regio’s in transitie. Belangstellenden kunnen zich voor dit tweeluik aanmelden. Deelname is gratis. 

De uiteindelijke prijsvraag verloopt in drie fasen. In de eerste fase, de voorbereidingsfase (2013-2014), bieden regio’s zich aan als prijsvraagregio. De Eo Wijers-stichting selecteert aan het einde van deze fase een of meerdere regio’s, waar de prijsvraag zal worden uitgeschreven. De tweede fase (2014-2015) is de eigenlijke ideeënprijsvraag. De Eo Wijers-stichting schrijft, in overleg met de opdrachtgevende regio, de prijsvraag uit. In de derde fase, de doorwerkingsfase (2015-2016), ligt de nadruk op het stimuleren van doorwerking van de winnende ideeën met als doel het daadwerkelijk realiseren van meer ruimtelijke kwaliteit in de stedelijke regio. De Eo Wijers-stichting verkent samen met de winnende regio hoe deze fase wordt ingevuld.

Terug naar overzicht