Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
30

Subsidie voor samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen

Opleidingsscholen en scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs komen in aanmerking voor een subsidie die de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen moet versterken. De regeling kent twee subsidiestromen: 
• een subsidie voor de vorming van een nieuw of de uitbreiding van een bestaand samenwerkingsverband. Deze subsidie kan alleen aangevraagd worden door niet-opleidingsscholen;
• een subsidie voor de opzet en uitvoering van projectplannen gericht op de versterking en verdieping van de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen in het algemeen en op de onderwijsthema's. Zowel opleidingsscholen als nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen deze subsidie aanvragen.

Onderwijsinstellingen kunnen de subsidie van 1 juni tot en met 30 september 2013 bij DUO aanvragen. De subsidie is gebaseerd op de Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 van het ministerie van OCW, die binnenkort wordt gepubliceerd. 

Terug naar overzicht