Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
30

Overijssel stelt nieuwe subsidieplafonds voor 2013 vast

De provincie Overijssel heeft voor 2013 nieuwe subsidieplafonds vastgesteld op basis van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011. Met dit uitvoeringsbesluit kan de provincie subsidie verstrekken op verschillende gebieden, zoals cultuur, sport, vrije tijd, landbouw en natuur. De regeling is opgebouwd uit hoofdstukken, die nader worden onderverdeeld in paragrafen. Er zijn nieuwe subsidieplafonds vastgesteld voor:
• Hoofdstuk 4, Cultuur, sport en vrije tijd, paragraaf 4.20 Restauratie Rijksmonumenten: € 3.598.181. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juni 2013 en moeten uiterlijk op 1 augustus 2013 ontvangen zijn. Het subsidiebedrag zal worden verdeeld volgens prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat;
• Hoofdstuk 9, Landbouw, natuur en landschap, paragraaf 9.15 Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma's Nationale Landschappen: € 550.000. Met dit nieuwe subsidieplafond kunnen de al ingediende aanvragen worden gehonoreerd. Hierbij geldt, dat de projecten aan de gestelde moeten voldoen en dat deze in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente worden uitgevoerd. Met het nieuwe subsidieplafond kunnen tevens de nog te verwachten aanvragen worden gehonoreerd. Het gaat om projecten die passen binnen een in het uitvoeringsprogramma uitgewerkte programmalijn en om de niet geprogrammeerde projecten voor kleinschalige initiatieven.

Zie voor meer informatie de afzonderlijke regelingen.

Terug naar overzicht