Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
30

ORIO Call for Proposals 2013 geopend vanaf 30 mei

De centrale overheden van de ongeveer 50 ORIO-landen kunnen weer aanvragen indienen voor de schenkingsfaciliteit Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO). De aanvraagronde voor 2013 voor de faciliteit is geopend vanaf 30 mei. De aanvragen worden beoordeeld en geselecteerd op volgorde van binnenkomst, totdat het beschikbare budget voor deze ronde van € 90 miljoen is overschreden.

ORIO is een schenkingsfaciliteit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking om publieke infrastructuurontwikkeling te stimuleren in ontwikkelingslanden.
Een ORIO-project bestaat uit een viertal fases:
• schenkingsaanvraag;
• ontwikkelingsfase;
• implementatiefase;
• exploitatiefase.

De schenkingsfaciliteit ORIO wil betrokkenheid van het (internationale) bedrijfsleven bij het ontwikkelen en realiseren van infrastructurele projecten stimuleren, om daarmee de kennis, kunde en ontwikkelkracht van de private sector optimaal te benutten. Daarom verwelkomt ORIO aanvragen die voortkomen uit initiatieven van private partijen richting de (lokale) overheid. De centrale overheid c.q. het bevoegd gezag kan in dat geval het projectvoorstel samen met de private initiatiefnemer opstellen en/of uitwerken.

Terug naar overzicht