Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
30

Leningen voor breedband in Gelders buitengebied en op bedrijventerreinen

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland willen een lening verstrekken aan een viertal projecten voor de aanleg van een NGA-netwerk (snel en toekomstbestendig breedband) in een aantal buitengebieden en bedrijventerreinen. Provinciale Staten beslissen in juni over dit voorstel van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten hebben in totaal € 2 miljoen aan revolverende middelen gereserveerd voor leningen voor breedbandinfrastructuur op bedrijventerreinen en in de 'witte' buitengebieden. Initiatiefnemers kunnen met projectvoorstellen komen.

De provincie Gelderland heeft verschillende instrumenten voor de ondersteuning van ondernemers. Naast het revolverende Topfonds Gelderland ondersteunt de provincie bedrijven ook met vouchers, leningen en subsidies. Deze middelen worden beschikbaar gesteld via de Titel 5.7 Topsectoren en innovatie en Titel 5.8 Economisch beleid van de Subsidieverordening Vitaal Gelderland 2011 (SVG).

Terug naar overzicht