Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
30

Groningen investeert € 30 miljoen in natuur

Ondanks teruglopende budgetten wil de provincie Groningen blijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe natuur. Samen met de betrokken gemeenten wil de provincie zich richten op de verbetering van de centra van Winschoten en Delfzijl. Daarnaast moet er geld beschikbaar komen voor de ontwikkeling van Lauwersoog en de woon- en leefbaarheid van de gemeente De Marne. Voor dit Actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid hebben Gedeputeerde Staten € 30 miljoen uitgetrokken, zoals te lezen is in de Voorjaarsnota. Met de extra investering wil men bereiken, dat het in Noordoost-Groningen ook in de toekomst prettig wonen en werken is.

Provinciale Staten nemen op 26 juni 2013 een besluit over de Voorjaarsnota 2013 en daarmee over de 30 miljoen euro voor de uitvoering van het Actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid. De gemeenteraden van De Marne, Oldambt en Delfzijl beslissen ook in juni over de uitvoeringsprogramma’s voor hun gemeenten.

Terug naar overzicht