Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
29

Dutch Arthritis Foundation - fellowships (€ 60,000)

Bij het Reumafonds kunnen tot en met 30 november 2013 aanvragen worden ingediend voor fellowships. Onderzoekers bij een Nederlandse onderzoeksinstelling kunnen in aamerking komen voor financiering. Doel van het fellowship is het aanleren van klinische vaardigheden en/of onderzoeksvaardigheden in het buitenland, om nieuwe kennis en vaardigheden naar Nederland te brengen. De duur van een fellowship is maximaal 2 jaar full-time, of een langere periode part-time van ten hoogste van 4 jaar.

Met betrekking tot financiering van de fellowships worden de volgende richtlijnen gehanteerd: 
• Vergoeding van 50% van de personele lasten inclusief 37% sociale lasten inclusief 16% opslagpercentage, tot een maximum van € 60.000 per jaar;
• Vergoeding van verbruiksgoederen maximaal € 16.000 voor het gehele fellowship; 
• Vergoeding van buitenlandse verblijfskosten alleen voor de fellow, niet voor familie, tot een maximum van € 1.000 per maand.

Het Reumafonds is de grootste financier van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek in Nederland naar de oorzaken en gevolgen van reuma. Circa 60% van de inkomsten wordt elk jaar besteed aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Met dit budget financiert het fonds 70% van al het reumaonderzoek dat in Nederland wordt gedaan.

Terug naar overzicht