Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
29

Call NWO Praktijkgericht onderwijsonderzoek NRO - kortlopend onderzoek

Bij NWO kunnen aanvragen worden ingediend voor de oproep Praktijkgericht onderwijsonderzoek NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) - kortlopend onderzoek. De deadline is 28 november 2013. De Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek (PPO) van het NRO financiert onderzoek dat zich richt op het verbeteren en vernieuwen van de onderwijspraktijk. Met behulp van wetenschappelijke inzichten worden hiervoor praktische toepasbare oplossingen gezocht. De belangrijkste afnemers van de resultaten van praktijkgericht onderzoek zijn de spelers in het onderwijsveld zelf. De resultaten leveren tevens input voor andere wetenschappers en beleidsmakers. Er kunnen aanvragen worden ingediend binnen de volgende thema's:
• Differentiatie in de klas: inspelen op cognitieve verschillen;
• Opbrengsten van leren met ict;
• Vakdidactiek in relatie tot taal en rekenen/wiskunde.
Onderzoekers en medewerkers van onderwijsinstellingen kunnen gezamenlijk financiering aanvragen voor praktijkgericht onderzoek waarbij de vraag van een groep onderwijsinstellingen, leraren of andere onderwijsprofessionals centraal staat. Het maximale budget voor de call is € 1.400.000. Per project dient minimaal € 50.000 aangevraagd te worden, het maximale aan te vragen budget per project € 100.000.

Terug naar overzicht