Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
29

Beleidsregels en subsidieplafonds voor Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2014 gepubliceerd

Vanaf 30 oktober 2013 kunnen non-gouvernementele organisaties aanvragen voor een financiële bijdrage uit het centrale fonds voor migratie en ontwikkeling indienen. In deze indienperiode is er aandacht voor de volgende prioriteiten:
1. Meer aandacht voor migratie in ontwikkelingsbeleid en voor ontwikkeling in migratiebeleid;
2. Institutionele ontwikkeling op het gebied van migratiemanagement;
3. Stimuleren van circulaire migratie / brain gain;
4. Versterken van betrokkenheid van migrantenorganisaties;
5. Versterken van de relatie tussen geldovermakingen en ontwikkeling;
6. Bevorderen van vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers.

Aanvragen voor beleidsprioriteit 1 tot en met 5 kunnen worden ingediend tot en met 1 oktober 2014. Activiteiten van structurele aard zoals reguliere exploitatiekosten en lidmaatschapskosten, en activiteiten met een winstoogmerk komen niet voor subsidie in aanmerking. Een aanvraag bedraagt tenminste € 100.000.

Organisaties met rechtspersoonlijkheid naar internationaal recht kunnen geen subsidie ontvangen. Zij kunnen echter wel projectvoorstellen indienen. Deze worden aan dezelfde criteria getoetst als aanvragen van subsidieaanvragers. Indien een voorstel voor financiering in aanmerking komt, zal een arrangement worden gesloten. De bijdrage die aan dit projectvoorstel wordt toegekend voor een of meerdere van genoemde beleidsprioriteiten uit deze beleidsregels, komt ten laste van het subsidieplafond voor deze regeling. Het subsidieplafond zal dan naar beneden worden bijgesteld. Een dergelijke aanvraag zal uiteraard geen gevolgen hebben voor subsidieaanvragen die al waren ingediend op het moment van verlaging van het subsidieplafond.

Organisaties met een winstoogmerk komen niet in aanmerking voor subsidie. Zij kunnen wel als medeaanvrager deelnemen, maar niet als penvoerder. Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor de activiteiten die geen winstoogmerk hebben.

Voor aanvragen voor beleidsprioriteit 6 wordt een aparte oproep gepubliceerd in de Staatscourant. Hierbij zullen ook de beoordelingscriteria worden bekendgemaakt.

Terug naar overzicht