Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
29

Tijdelijke regeling School Ex 2013-2014 gepubliceerd

Minister Bussemaker van OC&W stelt voor 2013 en 2014 ruim € 11 miljoen per jaar beschikbaar om jongeren die zich aanmelden voor een beroepsopleiding, te stimuleren om zoveel mogelijk voor een opleiding te kiezen met een goed arbeidsmarkt perspectief in de regio, en om examenkandidaten en recent gediplomeerden zonder uitzicht op werk te stimuleren door te leren in een opleiding met een goed arbeidsmarktperspectief.

Voor dit School Ex programma voeren de onderwijsinstellingen Ombuigingsgesprekken met leerlingen die zich aanmelden voor een opleiding (niveau 1 t/m 4) met weinig arbeidsmarktperspectief en Exit-Begeleidingsgesprekken met leerlingen die hun opleiding afronden. De examenkandidaten worden gestimuleerd om een enquêteformulier in te vullen.

Voor uitvoering van het programma ontvangen de instellingen een aanvullende vergoeding. De aanvullende vergoeding wordt (ambtshalve) aan alle instellingen verstrekt. Er wordt een voorschot betaald naar rato van het aandeel van de instelling in het landelijk budget voor exploitatiekosten van het betreffende begrotingsjaar, maar de definitieve hoogte van de bekostiging wordt bepaald door de prestatie van de instelling, gemeten aan de hand van het aantal ingevulde enquêteformulieren van studenten.

De definitieve aanvullende vergoeding wordt vastgesteld voor 1 september 2014, respectievelijk voor 1 september 2015. De aanvraag voor vaststelling door middel van opgave van het aantal formulieren moet binnen 13 weken na afloop van het boekjaar 2013, respectievelijk 2014 worden ingediend.

Terug naar overzicht