Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
29

Sterke daling bijdrage uit Structuurfondsen tot 2020

Uit de voorlopige vaststelling van de nationale toewijzingen van Cohesiemiddelen is duidelijk geworden, dat Nederland voor de periode 2014-2020 kan rekenen op een bijdrage van in totaal € 1,246 miljard. Dit is een sterke daling ten opzichte van de voorgaande periode.

In de periode 2007-2013 konden het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland rekenen op elk € 830 miljoen. Daarnaast was er nog € 247 miljoen beschikbaar voor programma’s onder Europese Territoriale Samenwerking (ETS), de grensoverschrijdende programma’s. De totale toewijzing kwam daarmee uit op een bedrag van € 1,907 miljard.

Voor de periode 2014-2020 zal € 905 miljoen beschikbaar komen voor de Nederlandse EFRO en ESF programma’s en € 341 miljoen voor programma’s onder ETS. De daling concentreert zich daarmee op de Nederlandse ESF en EFRO programma’s. Als de verdeelsleutel voor het de ESF en EFRO programma’s 50/50 blijft, kunnen Nederlandse regionale EFRO-programma’s rekenen op € 452,5 miljoen voor de komende zeven jaar. Dit is een daling van meer dan 45% ten opzichte van de vorige periode.

De toewijzing zal pas definitief worden zodra er het Meerjarig Financieel Kader (MFK) goedgekeurd is. De Europese Raad heeft inmiddels haar goedkeuring al gegeven. De verwachting is dat het Europees Parlement dit najaar zal stemmen over het MFK. Meer informatie is te vinden op deze website.

Terug naar overzicht