Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
29

Nieuwe visserijregeling LNV en openstelling LNV Duurzame visserij ontwikkeling aangekondigd

In het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) dat zal ingaan op 1 januari 2014 en voor de komende tien jaar geldt, is ondermeer bepaald dat alle vangsten aangeland moeten worden. De aanlandplicht in dit nieuwe GVB heeft gevolgen voor de visserijsector en de overheid. Om de implementatie voor te bereiden nodigt de Minister vissers en visserijondernemingen uit om projectvoorstellen in te dienen voor pilots die erop gericht zijn door samenwerking en kennisverwerving bij te dragen aan de invoering van de aanlandplicht. De subsidie wordt verstrekt voor projecten die gericht zijn op het in het gemeenschappelijk belang ontwikkelen van systemen, procedures of processen ter bevordering van de invoering van de aanlandplicht.

De subsidie Collectieve Acties Aanlandplicht kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ten minste twee deelnemers. Het kan gaan om twee visserijondernemingen, een visserijonderneming en een erkende beroepsorganisatie of twee erkende beroepsorganisaties. Het is daarnaast wenselijk en mogelijk dat maatschappelijke organisaties op het gebied van visserij of andere gerelateerde partijen die actief zijn in de visserijsector deelnemen aan het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld kennisinstellingen of de blueports.

Het subsidieplafond voor 2013 bedraagt € 3.000.000. De kosten die vergoed worden zijn gericht op de werkzaamheden en worden gemaakt om het resultaat van het project te realiseren. De aanschaf van machines en apparatuur wordt alleen vergoed voor de duur van het project. Hierbij wordt uitgegaan van de afschrijving van de investering voor de duur van het project.

Aan de openstelling in 2013 voor de regeling Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden nemen twee nieuwe provincies deel: Flevoland en Groningen. Voor deze openstelling is per gebied het volgende budget beschikbaar:
• Noord-Holland € 720.000;
• Zeeland € 433.800;
• Zuid-Holland € 872.000;
• Friesland € 400.000;
• Groningen € 820.000;
• Flevoland € 860.000. 

De aanvragen voor beide regelingen kunnen worden ingediend vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober 2013.

Terug naar overzicht