Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
29

Derde ronde ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen geopend

ZonMw heeft de oproep voor de derde ronde binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen gepubliceerd. De deadline voor indiening van projectideeën is 5 november 2013. 5 september zal er een informatiebijeenkomst over de open ronde plaatsvinden. 

Deze oproep is specifiek gericht op projecten die betrekking hebben op:
• een relevante vraag of probleem uit de dagelijkse praktijk. Hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden;
• ideeën die een transmuraal karakter en transmurale impact hebben, waarbij alle ‘transmurale partijen’ uitdrukkelijk bij de aanvraag betrokken dienen te worden.

Het totale budget in deze ronde bedraagt € 5,12 miljoen. Er worden in principe geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie. Het budget dient realistisch en goed onderbouwd te zijn, evenals de rechtvaardiging van de inzet van publieke middelen.

Wanneer het beschikbare budget ontoereikend is voor het aantal projecten dat op grond van de beoordeling voor honorering in aanmerking komt, geeft de beoordelingscommissie in deze ronde prioriteit aan voorstellen die grote kans hebben binnen 2-3 jaar breed implementeerbare resultaten op te leverenen en/of voorstellen waarvan de resultaten een transmurale impact hebben. 
Ook kan de commissie een evenwichtige spreiding van de totale beschikbare subsidie over verschillende relevante aandachtsgebieden als aanvullende afwegingsgrond toepassen.

Doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is dat beschikbare geneesmiddelen effectiever en veiliger worden ingezet. Betere inzet en gebruik van geneesmiddelen is in het belang van de patiënt, de zorgverlener, de overheid en private partijen, zoals de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars. De relevantie voor de praktijk (verwachte concrete opbrengst en implementeerbaarheid van de resultaten) en de inhoudelijke kwaliteit zijn doorslaggevend om in aanmerking te komen voor subsidie.

Terug naar overzicht