Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
29

Overijssel start Innovatiefonds

De provincie Overijssel is op 29 mei gestart met een Innovatiefonds. Met dit fonds kan de provincie een geldlening verstrekken tegen marktconforme rente voor het realiseren van een businesscase. Aanvragen kunnen worden ingediend door een mkb-onderneming in de (doorgroei)fase of een samenwerkingsverband. De businesscase moet betrekking hebben op de sectoren High Tech Systems & Materials (HTSM), Kunststoffen & chemie, Gezondheidszorg/ Life Sciences of crossovers, die tot stand komen tussen deze sectoren en de sectoren Argofood, Vrijetijdseconomie, Energie en Bouw.

Het subsidieplafond voor 2013 bedraagt € 10 miljoen. De lening bedraagt maximaal het financieringstekort, met een maximum van € 1,5 miljoen per onderneming of kennisinstelling, gedurende de gehele looptijd van de financiering. De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar en eindigt in elk geval vóór 31 december 2023.

Terug naar overzicht