Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
29

Informatiebijeenkomst ESF aanvragen voor centrumgemeenten

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt ingezet om mensen te helpen die lastig zelfstandig een baan kunnen vinden. Tevens kunnen erkende O&O-fondsen voor bedrijven en instanties subsidie aanvragen om werknemers scholing te laten volgen. Daardoor kunnen zij zich makkelijker aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt en zo hun arbeidsmarktpositie verbeteren.

In 2014 start de nieuwe ESF-programmaperiode 2014-2020. De focus ligt onder andere op het thema re-integratie van mensen die moeilijk aan het werk komen. Momenteel wordt de regeling hiervoor uitgewerkt. Arbeidsmarktregio’s en met name de centrumgemeenten krijgen in de aanvraag en verdeling van de ESF gelden een voorname en cruciale rol. Het Agentschap SZW organiseert op 27 juni een bijeenkomst om met hen van gedachten te wisselen over de nieuwe ESF regeling, de rol van aanvrager en de wijze waarop het Agentschap SZW daarin kan faciliteren.

Terug naar overzicht