Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
28

Wijzigingen in subsidieverlening Vitaal Gelderland

De provincie Gelderland heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de Subsidieverordening Vitaal Gelderland (SVG) 2011.

Het onderdeel Topsportevenementen van de Regels Gelderland Sport 2011 wordt uitgebreid met het onderdeel 'tweede ring van potentiële kernsporten'. Tot dit onderdeel beheren de sporten golf, gymnastiek, handbal, hockey, schaatsen (inclusief skeeleren), schermen, tennis, vrouwenvoetbal, waterpolo en zwemmen. Deze onderdelen zijn door de provincie aangewezen als mogelijke toekomstige kernsport.
De wijziging is van toepassing vanaf 28 november 2012.

Met ingang van 1 januari 2013 vormt Cultureel Particulier Opdrachtgeverschap een onderdeel van hoofdstuk 4 Ruimte en bereikbaarheid (tot 1 januari 2013 Mobiliteit, Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling). Vanwege deze omnummering heeft de provincie de regels collectief particulier opdrachtgeverschap opnieuw gepubliceerd. De wijzigingen betreffen enkel de gewijzigde nummering.

Aan hoofdstuk 5 Economie en samenleving (tot 1 januari 2013 Wonen, Sociaal, Cultuur, Jeugd) worden, met ingang van 1 januari 2013, de Regels Sociaal Profiel toegevoegd. Binnen deze regeling kan subsidie verstrekt worden voor activiteiten, die een bijdrage leveren aan:
• een verbeterde aansluiting tussen preventie, eerstelijnszorg, anderhalvelijnszorg en tweedelijnszorg;
• een verbeterde maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen; of
• het faciliteren van de omstandigheden waaronder actief burgerschap gestalte kan krijgen en bijdraagt aan de ontwikkeling van een zorgende overheid naar een zelfzorgende burger.

Vanaf 1 januari 2013 vervallen een aantal paragrafen van de Regels subsidieverstrekking Sociaal en Jeugd 2011, te weten:
• Paragraaf 2.1 Bevordering maatschappelijke participatie;
• Paragraaf 4.1 Ontwikkeling en vernieuwing regionaal sociaal beleid;
• Paragraaf 4.2 Ontwikkeling lokaal sociaal beleid;
• Paragraaf 4.3 Zorg Gelderland.

De provincie Gelderland verstrekt met de Subsidieverordening Vitaal Gelderland 2011 subsidie op uiteenlopend gebied voor eenmalige activiteiten of het starten van activiteiten. De subsidiabele activiteiten worden ondergebracht in verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt nader onderverdeeld in verschillende paragrafen.

Terug naar overzicht