Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
28

Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen publiceert inleverdata 2014

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen verleent subsidies voor activiteiten op het gebied van cultuur en natuurbehoud. Het is één van de vijftien regionale fondsen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat zich richt op activiteiten van provinciaal, regionaal of plaatselijk belang. Daarnaast reikt het fonds jaarlijks de Tine Clevering-Meijer Prijs uit. Dit is een aanmoedigingsprijs op een werkterrein dat binnen de doelstelling van het Prins Bernhard Cultuurfonds valt.

Voor 2014 zijn zes deadlines vastgesteld, te weten: 17 februari, 12 mei, 23 juni, 11 augustus, 22 september, 17 oktober en 8 december. Het bestuur besluit circa zes weken later over de ingediende aanvragen. Voor de Tine Clevering-Meijer Prijs is voor 2014 nog geen indiendatum vastgesteld.

Terug naar overzicht