Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
28

Circa € 400.000 subsidie voor bevordering toeristische activiteiten in Gelderland

De provincie Gelderland heeft voor 2013 een subsidieplafond van € 392.753 vastgesteld voor bevordering van toeristische activiteiten.

Bevordering van toeristische activiteiten is een van de onderdelen van de Subsidieverordening Vitaal Gelderland. Met deze verordening kan de provincie subsidie verstrekken voor activiteiten als bedoeld in het provinciaal meerjarenprogramma (PMJP) of benoemde maatregelen van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). De activiteiten zijn gericht op een aantal thema's, waaronder recreatie. Binnen het thema recreatie kan onder andere subsidie worden verstrekt voor bevordering van toeristische activiteiten. Subsidie binnen dit onderdeel kan worden verstrekt voor de aanleg van fiets-, wandel- en vaarroutes en ruiterpaden en daarbij behorende voorzieningen.

Het doel van de maatregelfiche 'Bevordering toeristische activiteiten' is verbetering van de recreatieve infrastructuur, het verbeteren van de toegankelijkheid van het platteland en versterking van de economische positie van recreatie en toerisme; versterken van de directe én indirecte werkgelegenheid.

De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 50.000.

Terug naar overzicht