Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
28

Zuid-Holland opent subsidie voor erfgoedlijnen

De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidie erfgoedlijnen gepubliceerd. Met deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten, die bijdragen aan de beleefbaarheid van de zeven erfgoedlijnen uit de beleidsvisie Cultureel Erfgoed Zuid-Holland:
• Landgoederenzone;
• Waterdriehoek Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch;
• Atlantikwall;
• Oude Hollandse Waterlinie;
• Limes;
• Goeree-Overflakkee;
• De Trekvaarten Schie, Vliet en Haarlemmertrekvaart.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door rechtspersonen die voor de bewuste activiteit zijn opgenomen in het maatregelenpakket erfgoedlijnen. Indienen is mogelijk vanaf 1 juli tot en met 15 september 2013. De hoogte van de subsidie is maximaal het bedrag dat in het maatregelenpakket voor de activiteit is opgenomen.

Terug naar overzicht