Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
28

Stand van zaken evaluatie van de innovatiebox

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Tweede Kamer per brief geinformeerd over de stand van zaken van de evaluatie van de innovatiebox. Bij de introductie van de innovatiebox is aan de Tweede Kamer toegezegd de innovatiebox in 2013 te evalueren. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor het uitvoeren van de evaluatie is gebleken dat gezien het snel toenemend aantal gebruikers de regeling nog in de opstartfase zit. Het structurele effect is waarschijnlijk nog niet bereikt. Op dit moment zijn er nog onvoldoende gegevens beschikbaar om een kwantitatieve uitspraak te doen over de effectiviteit van de regeling. Een kwalitatieve enquête, als alternatief voor een kwantitatieve evaluatie, is om dezelfde reden niet mogelijk. De Staatssecretaris verwacht dat een representatieve evaluatie (over de jaren 2010, 2011 en 2012) uiterlijk in 2015 gereed is. Daarnaast zegt hij de Kamer toe om in 2014 een zo compleet als mogelijke rapportage te sturen over het gebruik en de gebruikers van de innovatiebox in de periode 2010-2012.

De Innovatiebox wordt toegepast bij de aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb). De Belastingdienst heeft aangegeven dat ondernemers die deze faciliteit willen toepassen, in overleg kunnen treden met de contactpersoon van hun belastingregio om te komen tot een afspraak (beschikking) over de toe te passen boxruimte.

Terug naar overzicht