Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
28

Chemische Wetenschappen Nieuwe ronde Vrije competitie aangekondigd / pre announcement Free competition

NWO Chemische Wetenschappen stelt naar verwachting half juli zijn Vrije competitie weer open. De sluitingsdatum zal dinsdag 24 september 2013 zijn. Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor een reguliere TOP- of ECHO-subsidie, of een ECHO-STIP of TOP-PUNT.

Het programma TOP-subsidies Chemische Wetenschappen versterkt of vernieuwt onderzoekslijnen van excellente onderzoeksgroepen. Zij kunnen inhoudelijk nieuw onderzoek of onderzoek in nieuwe samenwerkingsverbanden doen. TOP-subsidies CW geven gevestigde top-onderzoeksgroepen de gelegenheid en vrijheid om excellente, uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen te versterken en uit te breiden. 
De TOP-PUNT-subsidies zijn een nieuw onderdeel. Teams van twee à drie hoogleraren kunnen hiervoor aanvragen indienen, van wie er ten minste twee werkzaam moeten zijn in een chemisch zwaartepunt uit het Sectorplan Natuur- en Scheikunde. De bijdragen voor de TOP-subsidies zijn € 780.000. De TOP-PUNT-subsidies bedragen maximaal € 2.000.000.

Het programma ECHO-subsidies stimuleert nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek door excellente onderzoekers in de chemie. Zo kunnen creatieve, risicovolle ideeën worden uitgewerkt. Deze kunnen de kiem zijn voor onderzoeksthema’s van de toekomst waardoor wetenschappelijke vernieuwing tot stand komt. Daarnaast stimuleren ECHO-STIP-subsidies onderzoek in per universiteit aangewezen 'chemische zwaartepunten'. De ECHO-STIP-subsidies kunnen deze ronde voor de laatste keer worden aangevraagd. Ze vormen een specifieke stimulans voor nieuw benoemde onderzoekers in de zogeheten 'chemische zwaartepunten', die de commissie-Breimer per universiteit heeft vastgesteld in het Advies implementatie Sectorplan natuur- en scheikunde. De ECHO-subsidies en de ECHO-STIP-subsidies bedragen € 260.000 elk.

Terug naar overzicht