Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
28

Budget Groningse subsidie Innovatief en Duurzaam MKB uitgeput

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben besloten om het loket voor aanvragen voor het subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam MKB te sluiten. Het budget van het programma dat in januari 2013 van start is gegaan is uitgeput. Op dit moment hebben dertien MKB-ondernemers een subsidie ontvangen voor een totaal van € 1 miljoen. Daarnaast is er voor ruim € 2 miljoen aan aanvragen binnen gekomen, waarmee het beschikbare budget van € 2,74 miljoen overschreden is.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) moet meer investeren in innovatie en duurzaamheid. De provincie Groningen wil met het progamma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen zichzelf profileren als innovatie- en duurzaamheidregio. Daarnaast zijn vernieuwende projecten voor Groningse MKB-bedrijven belangrijk in de ontwikkeling naar een duurzame bedrijfsvoering. Het progamma is tot stand gekomen in samenwerking met VNO-NCW Noord, MKB-Nederland Noord en Groningse ondernemers. Daarnaast zijn Energy Valley, NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) en Koninklijke Metaalunie betrokken bij de ontwikkeling van het programma. 

Terug naar overzicht