Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
28

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid 2013 gepubliceerd

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft de beleidsregels voor het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid 2013 vastgesteld. Het programma richt zich op activiteiten die het buitenlands beleid op één van de volgende terreinen ondersteunen:
• verbetering van bilaterale betrekkingen;
• bevordering van multilaterale samenwerking;
• mensenrechten, democratisering en goed bestuur;
• internationale juridische en justitiële samenwerking;
• milieu.

Het aangevraagde subsidiebedrag moet minstens € 20.000 per projectvoorstel bedragen. Een uitzondering hierop vormen aanvragen voor een Nederlandse bijdrage aan internationale verkiezingswaarnemings-missies. De activiteit dient 'katalyserend' en éénmalig te zijn, met een maximale looptijd van 3 jaar. Het subsidieplafond voor 2013 bedraagt € 500.000 voor POBB Algemeen. Voor POBB Veiligheidsbeleid is geen subsidieplafond vastgesteld. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

Terug naar overzicht