Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
28

Alzheimer Nederland - fellowships (€ 65.000)

Tot en met 15 mei 2013 kunnen bij Alzheimer Nederland aanvragen worden ingediend voor kort- en langlopende fellowships. De fellowshipsbeurzen, die ieder jaar beschikbaar worden gesteld, moeten de internationale uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen. Daarnaast is de beurs bedoeld om veelbelovende onderzoekers te ondersteunen bij hun specialisatie en het uitbreiden van hun wetenschappelijke netwerk.

De bijdrage voor kortlopende fellowship is maximaal € 12.500 voor een periode van drie tot zes maanden. Langlopende fellowships duren maximaal twee jaar en hebben een bijdrage van ten hoogste €  65.000. In aamerking komen onderzoekers van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten. Aanvragen kunnen tot maximaal vier jaar na promotiedatum worden ingediend.

Terug naar overzicht