Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
28

Schadefonds openlijk geweld gestart

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft een Schadefonds openlijk geweld ingesteld. Het schadefonds is ingesteld voor personen die slachtoffer zijn geworden van gebeurtenissen waarbij in groepsverband geweld is gebruikt. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen, wanneer de gedupeerde de opgegeven schade niet of niet volledig vergoed heeft gekregen door middel van schadeverhaal op de dader of door uitkering door zijn verzekeraar.

Het fonds zal worden beheerd door het team schade openlijk geweld. Aanvragen kunnen worden ingediend via een aanvraagformulier, dat beschikbaar wordt gesteld via de website van het Schadefonds. De tegemoetkoming voor gedupeerden zal bestaan uit een bedrag dat afkomstig is van de daders van het openlijk geweld. Iedere gedupeerde zal in beginsel eenzelfde bedrag ontvangen met als maximum het vastgestelde schadebedrag. De hoogte van het uit te keren bedrag is afhankelijk van het bedrag dat wordt gestort door de daders van openlijk geweld en van het aantal aanvragen van gedupeerden dat is toegewezen door het team schade openlijk geweld, met per geval als bovengrens de hoogte van het bedrag van de opgelopen schade.

Directe aanleiding tot het instellen van het Schadefonds openlijk geweld zijn de rellen naar aanleiding van het Project X feest in Haren, op 21 september 2012. Tijdens deze rellen werd onder meer schade toegebracht aan eigendommen van inwoners.

Terug naar overzicht