Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
28

Noord-Holland wijzigt Uitvoeringsregeling Woonvisie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten, de Uitvoeringsregeling Woonvisie op de volgende punten te wijzigen:
• Verhoging subsidiebijdrage van 50% naar 80% van de kosten;
• Wijziging vervaldatum naar 1 januari 2016;
• Nieuwe subsidieplafonds per regio, voor de periode tot en met 31 december 2015. De nieuwe bedragen zijn als volgt: 
- Gooi en Vechtstreek € 1.502.289,
- Zuid-Kennemerland/IJmond € 1.781.287, 
- Alkmaar € 1.781.287,
- Kop van Noord-Holland € 500.000, 
- West-Friesland € 500.000,
- Stadsregio Amsterdam € 500.000.
 
De gewijzigde uitvoeringsregeling en de nieuwe subsidieplafonds zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Met de Uitvoeringsregeling Woonvisie wil de provincie investeren in:
• de afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt;
• de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij de vraag van de bewoners;
• de duurzaamheid van het woningaanbod; en
• de woonomgeving,
om zo uitvoering te geven aan de Provinciale Woonvisie.

Terug naar overzicht