Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
28

Noord-Holland evalueert uitvoeringsprogramma en stelt nieuw subsidieplafond vast

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Biomassa 2010-2011 vastgesteld. De resterende vrij besteedbare TWIN-H middelen (€ 414.721) van dit Uitvoeringsprogramma zullen worden ingezet voor de uitvoering van het speerpunt Biomassavergassing, onderdeel van het Koersdocument Duurzame Energie (kenmerk 2012-2299) en worden gereserveerd voor de volgende activiteiten: 
• de uitvoering het in de Green Deal Noord-Nederland opgenomen project Handelsplatform GroenGas;
• uitvoeringsregeling haalbaarheid- en vervolgonderzoeken biomassa-installaties; 
• ondersteuning innovatieve ontwikkelingen Rijden op GroenGas en Liquefied Natural Gas/ Liquefied Bio Gas;
ondersteuning innovatieve ontwikkelingen offshore biomassateelt.

Het subsidieplafond 2013 voor het onderdeel 'Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking hernieuwbare energie' van het Investeringsbudget Landelijk Gebied ten behoeve van het pMJP deel B 2012 is vastgesteld op € 200.000. Het bedrag zal worden gedekt met middelen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling POP maatregel 321b en TWIN-H Biomassa. Dit subsidieplafond zal binnenkort in het Provinciaal Blad worden gepubliceerd.

Terug naar overzicht