Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
28

€ 250.000 voor Nationale Landschappen in Overijssel

De provincie Overijssel heeft voor het onderdeel Uitvoeren van uitvoeringsprogramma's Nationale Landschappen voor 2013 een subsidieplafond van € 250.000 vastgesteld voor de volgende onderdelen: 

• Projecten die passen binnen een in het uitvoeringsprogramma uitgewerkte programmalijn, en
• Niet geprogrammeerde projecten voor kleinschalige initiatieven. 

Met het uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 kan de provincie subsidie verstrekken voor verschillende activiteiten, in dit geval hoofdstukken genoemd. Eén van deze hoofdstukken is Bijzondere bepalingen landbouw, natuur en landschap. Nationale Landschappen is hier weer een onderdeel van.

Uitvoeren van uitvoeringsprogramma’s Nationale Landschappen: € 250.000,--.
Voor het uitvoeren van projecten in het kader van het uitvoeringsprogramma Noordoost-Twente. Het gaat om projecten zoals bedoeld in artikel 9.15.1, leden 2 en 3 van het Ubs:
- Projecten die passen binnen een in het uitvoeringsprogramma uitgewerkte programmalijn.
- .
Verdelingsmaatstaf: op volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.
Inlichtingen bij: de heer Gert-Jan Hoeve, telefoonnummer 038 499 7868.
Gedeputeerde Staten voornoemd.

Terug naar overzicht