Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
27

Noord-Brabant publiceert nieuwe subsidieregeling natuur en landschap

Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling verbindingen en landschap gepubliceerd. De regeling is een gewijzigd vervolg op de subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Aanpassing van de SNL was nodig om nieuwe regelgeving (rijkskader subsidies) op te nemen, om de resultaten van de beleidsevaluatie van de ecologische verbindingszones te verwerken en om in te spelen op nieuwe beleidsinzichten (nota Brabant: uitnodigend groen). Deze nieuwe subsidieregeling heeft betrekking op de volgende componenten:

• Subsidies voor aanleg van landschapselementen en herstel van cultuurhistorische landschapselementen. Aanvragen voor dit onderdeel kunnen doorlopend worden ingediend, door natuurlijke personen en rechtspersonen. Het subsidieplafond voor dit onderdeel bedraagt € 105.411, voor de periode 12 september tot en met 31 december 2013;
• Subsidies voor de aanleg van ecologische verbindingszones. Aanvragen voor dit onderdeel kunnen doorlopend worden ingediend, door gemeenten en waterschappen. Het subsidieplafond voor 2013 bedraagt € 450.000.
• Subsidies voor ontsnippering van gemeentewegen. Aanvragen voor dit onderdeel kunnen worden ingediend binnen de tenderperiode van 12 september 2013 tot 1 november 2013, door gemeenten en waterschappen. Het subsidieplafond voor de tenderperiode bedraagt € 250.000.

Terug naar overzicht